Ingen modregning for at hjælpe flygtningebørn: Pensionister og efterlønnere går fri

800 pensionerede pædagoger har meldt sig til at hjælpe med modtagelse af ukrainske flygtningebørn. Efter pres fra blandt andre BUPL dropper regeringen modregningen af deres løn.
mønter med orange baggrund
Folketingsaftalen betyder, at pædagoger slipper for modregning i efterløn og pension, så længe deres job har berøring med flygtninge fra Ukraine. Også selvom de ikke selv arbejder direkte med børnene.

Nu er der godt nyt til de omkring 800 pædagoger på efterløn og pension, som har meldt sig til via en jobbank at hjælpe skoler og daginstitutioner med at modtage ukrainske flygtningebørn.

Et bredt politisk flertal i Folketinget har nemlig besluttet at afskaffe modregningen for pensionister og efterlønnere, der ansættes eller tager ekstra arbejde i velfærdssektoren for at hjælpe ukrainske flygtninge.

Aftalen styrker dermed pædagogers økonomiske fordele ved at arbejde samtidig med, at de får udbetalt efterløn eller pension.

BUPL: Aftale anerkender særlig indsats

Den nye aftale kan blive særdeles vigtig med tanke på, at omkring 43.000 ukrainere er flygtet til Danmark. Indtil videre har godt 13.300 af dem fået opholdstilladelse, og omkring 5300 af dem er børn og unge, som nu har fået adgang til danske daginstitutioner og skoler.

Det store antal flygtningebørn og unge kan lægge yderligere pres på kommuner og daginstitutioner, som i forvejen lider under manglen på pædagoger.

Derfor glæder BUPL-formand Elisa Rimpler sig over, at det er lykkedes at overbevise Folketinget om, at modregningen skulle fjernes for efterlønnere og pensionister, som træder til for at hjælpe med modtagelsen af de ukrainske flygtninge.

”Jeg synes, det er flot, at 800 pædagoger, som har haft sidste arbejdsdag, er klar til at træde til med al deres erfaring og faglighed. Det er jeg glad for at politikerne også anerkender med den nye aftale,” siger Elisa Rimpler.

Behøver ikke arbejde direkte med flygtningebørn

Folketingsaftalen er skruet sammen, så man slipper for modregning, så længe ens job har berøring med flygtninge fra Ukraine. Også selvom man ikke selv arbejder direkte med børnene (se boks).

”Det giver god mening. Alle skal selvfølgelig have samme behandling, uanset om man kommer til at arbejde i en modtageinstitution med ukrainske børn, eller man dækker ind for en anden pædagog, der arbejder i modtageinstitutionen. BUPL har presset på for at sikre lige og rimelige vilkår for alle, og det er der heldigvis blevet lyttet til,” siger Elisa Rimpler.

Bør overveje at droppe al modregning

Den nye aftale afskaffer modregningen i pension og efterløn med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2022.

Men fra januar 2023 kan pensionerede pædagoger se frem til, at modregningen i folkepensionen bliver fjernet på alt arbejde – også arbejde, som ikke er relateret til de ukrainske flygtninge.

Pædagoger, som får udbetalt efterløn, vil dog fortsat blive modregnet for arbejde, som ikke sker i sammenhæng med ukrainske flygtninge. Dette burde Folketinget dog overveje at ændre på i lyset af den voksende pædagogmangel, mener Elisa Rimpler:

”Vi står i en situation med massiv pædagogmangel over hele landet. Men når alt kommer til alt, så kræver det nogle helt andre løsninger. Nemlig at politikerne tager ansvar for rekruttering og fastholdelse, så vi kan tiltrække pædagoger nok til fremtiden,” siger BUPL-formanden.

 

Ny aftale: Her kan du arbejde uden modregning i pension og efterløn

 • Aftalen, som forventes at blive vedtaget inden sommerferien, gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2022 og indtil videre frem til 31. december 2022.

  I denne periode vil der hverken ske modregning i pension eller efterløn, hvis man er beskæftiget på en arbejdsplads, som har berøring med flygtninge fra Ukraine.

  Den enkelte medarbejders opgaver behøver ikke at kunne relateres direkte til modtagelse af flygtninge. Der skal bare være tale om arbejde på en arbejdsplads, som direkte eller indirekte er involveret i opgaver med modtagelse af ukrainske flygtninge. Det kan eksempelvis være en arbejdsplads, som har afgivet personaleressourcer til en modtageinstitution.

  Aftalen omfatter arbejde i dagtilbud og private pasningsordninger, grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser, det sociale område, ældreplejen og den kommunale og regionale sundhedssektor.

  Fjernelsen af modregningen gælder også for ægtefæller og samlevere.

  Aftalen sætter intet loft over, hvor mange timer, man må arbejde sideløbende med efterløns- eller pensionsudbetalingen.

  Af tekniske årsager kan man opleve kortvarigt blive modregnet i pensionen på trods af den nye aftale. Men denne modregning vil blive korrigeret og fjernet i forbindelse med den årlige efterregulering af pensionsudbetalingerne.

  Det bliver Udbetaling Danmark og A-kasserne, heriblandt BUPL-A, der får opgaven med at vejlede borgerne om ordningen.

  Kilde: BUPL og Beskæftigelsesministeriet

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.