Hvordan var din start som ny leder?

Projektet 'En god start for nye ledere' efterlyser dig, der er pædagogfaglig leder med 0-2 års anciennitet. Vi søger også dig, der er stoppet som leder inden for de første to år.
mand med lup

Pædagogfaglige ledere skal have en god start i lederjobbet. De skal klædes på og understøttes af deres egen leder, af ledergruppen og forvaltningen/bestyrelsen, 

En god start i lederjobbet styrker den nye leders mulighed for at lede den pædagogfaglige praksis, udvikling og kvalitet. Det er også vigtigt for lederens trivsel og gør, at lederstillinger bliver mere attraktive for pædagoger, der overvejer at søge ind i ledelse.

Hvad virker for nye ledere?

I mange kommuner findes allerede initiativer, som skal understøtte nye ledere i deres første tid som ledere, fx mentorforløb, mesterlære, ledergrupper, kaffe-møder og administrative støttefunktioner.

Væksthus for Ledelse ønsker med projektet 'En god start for nye ledere' at afdække eksisterende metoder og modeller, der sikrer, at nye ledere 'overlever i lederjobbet'. Derefter afprøves udvalgte tiltag i samarbejde med kommuner og regioner. 

I projektet deltager BUPL, Skolelederforeningen og Dansk Sygeplejeråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Vil du dele dine erfaringer?

 • Hvis du har 0-2 års anciennitet som leder, eller har forladt lederjobbet inden for de første to år, kan du hjælpe kommende ledere.

  Det kan du gøre ved at gøre os klogere på spørgsmål som:

  • Har din arbejdsplads gode formelle tiltag, som støtter dig ?
  • Har du eksempler på uformelle tiltag, der støtter dig?
  • Hvad er udfordrende for dig som ny leder?
  • Hvilken støtte savner du som ny leder?

  Kontakt projektleder Christina Grunwald, Lederforeningen i BUPL på tlf. 25 58 94 61 eller mail chgu@bupl.dk.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.