Hver anden overvejer at forlade pædagogfaget: Derfor vil vi væk 

I en række kommuner overvejer langt de fleste pædagoger at droppe faget, viser ny undersøgelse. Særligt fire ting får pædagoger til at overveje exit, og kommunerne bør handle hurtigt, mener BUPL.
Barn kigger ud ad vindue
Det kan blive nødvendigt for børnene at spejde endnu længere efter pædagoger i fremtiden. Næsten hver anden pædagog overvejer nemlig at forlade faget, viser ny undersøgelse.

En lang række kommuner kæmper i øjeblikket med en faldende pædagogandel som følge af den stigende pædagogmangel.

Men situationen kan blive endnu værre, viser BUPL’s seneste vilkårsundersøgelse fra november 2023.

Her svarer hver anden daginstitutionspædagog – 49 procent – at de overvejer at forlade pædagogfaget. På skole- og fritidsområdet gælder det 39 procent af pædagogerne.

Og særligt på fire punkter har pædagoger, der overvejer at forlade faget, dårligere vilkår end gennemsnittet af daginstitutionspædagoger: 

  • Arbejdsmiljø
  • Tid til det pædagogfaglige arbejde
  • Tid til planlægning og evaluering 
  • Børnenes trivsel

I hver tredje kommune overvejer flertal at smutte

I 34 af landets 98 kommuner overvejer hovedparten af daginstitutionspædagogerne at stoppe. I kommuner som Solrød, Roskilde, Tårnby, Dragør og Egedal gælder det mere end 60 procent.

Undersøgelsen er et tydeligt vink med en vognstang om, at man er nødt til at sætte ind for at styrke pædagogernes arbejdsvilkår, understreger BUPL-formand Elisa Rimpler.

"Kvalitet kommer ikke af sig selv. Det kræver, at man investerer i ordentlige betingelser for pædagogikken. Det kræver forberedelse og tid til faglig refleksion og efteruddannelse,” siger hun.

Kerteminde er den kommune, hvor færrest daginstitutionspædagoger overvejer at forlade faget. Herefter kommer kommunerne Syddjurs og Tønder (se Danmarkskort nederst).

Her vil flest pædagoger væk: Vilkår er blevet langt dårligere 

Værst ser det ud i Solrød Kommune, som i forvejen har en af landets laveste pædagogandele. Her overvejer hele 66 procent af de daginstitutionspædagoger, som har besvaret vilkårsundersøgelsen, at droppe faget.

Bettina Bomholt Kristensen, fællestillidsrepræsentant for Solrøds pædagoger, peger på, at et stort antal tilflyttende børnefamilier har lagt pres på kapaciteten i kommunens daginstitutioner.

Flere institutioner har kørt med overbelægning, hvilket kan mærkes på både arbejdsmiljøet og de faglige rammer.

Andelen af daginstitutionspædagoger i Solrød Kommune, som har tid til at bruge deres faglighed optimalt, er faldet fra 67 procent i BUPL’s vilkårsundersøgelse fra 2022 til 52 procent i 2023-undersøgelsen.

Bettina Bomholt Kristensen oplever dog, at forvaltningen i Solrød Kommune arbejder på at overkomme udfordringerne. 

”Eksempelvis er der blevet åbnet en ny vuggestue for at lette trykket på de eksisterende institutioner,” siger hun.

To ud af tre vil væk: Sådan vil kommune vende billedet

Børn&Unge har bedt om interview med Solrød Kommunes direktør Dorte Saabye. Hun har takket nej, men i et skriftligt svar understreger hun, at kommunen tager resultaterne af BUPL’s undersøgelse til efterretning.

Hun skriver desuden, at kommunen ikke har været bekendt med det billede, undersøgelsen viser:

’De seneste trivselsmålinger, vi har lavet på området, viser tværtimod, at 78 procent af vores medarbejdere i daginstitutionerne er tilfredse med deres arbejde.

Vi har i en årrække, som flere af de omkringliggende kommuner i vores område, iværksat initiativer for at rekruttere pædagoger ved blandt andet at have et stort fokus på trivsel og minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Det har vi både med henblik på at rekruttere, men også at fastholde vores mange dygtige medarbejdere. De initiativer fortsætter vi også med fremover, ligesom vi med jævne mellemrum vurderer vores indsatser, i forhold til om vi kan gøre noget anderledes.

I Solrød Kommune ønsker byrådet en pædagogandel på 60 procent, hvilket vi derfor arbejder henimod. Vi vil blandt andet bruge pengene fra opkvalificeringspuljen til at uddanne medhjælpere til meritpædagoger for på den måde at forsøge at imødekomme den generelle pædagogmangel.’

BUPL: Dårlige vilkår kan forværre pædagogmanglen

Det store antal pædagoger, som overvejer at forlade faget, er særligt problematisk, fordi der i forvejen akut mangler 4.000 pædagoger, påpeger BUPL-formand Elisa Rimpler.

Og mangel på handling for at styrke pædagogers arbejdsvilkår, så flere pædagoger fastholdes i faget, og så flere unge vælger pædagoguddannelsen, kan forværre problemerne yderligere, advarer hun.

”For hver pædagog, der gør alvor af sine overvejelser om at forlade faget, vokser rekrutteringsproblemerne. Derfor synes jeg, arbejdsgiverne skal tage og rubbe neglene, så vi kan fastholde de dygtige pædagoger, der hver dag gør en kæmpe forskel for børnene,” siger Elisa Rimpler.

Pædagoger: Disse fire ting får os til at overveje at stoppe

BUPL’s vilkårsundersøgelse fra november 2023 indikerer, at der særligt er fire områder, hvor daginstitutionspædagogernes arbejdsvilkår er afgørende for, om de går med tanker om at forlade deres fag.

Arbejdsmiljøet

Blandt pædagoger, som tænker på at forlade faget, har kun 39 procent et godt eller meget godt psykisk arbejdsmiljø. Hele 23 procent af dem har decideret et dårligt eller meget dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Omvendt har 72 procent af de pædagoger, som ikke overvejer at forlade faget, et godt eller meget godt psykisk arbejdsmiljø. Kun 8 procent af dem har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. 

Pædagogernes vurdering af deres fysiske arbejdsmiljø tegner samme billede. Også her ser det langt værre ud for pædagoger, som overvejer at forlade faget.

’Det er hårdt fysisk arbejde og også en kæmpe belastning psykisk - især på grund af det krævende arbejde med børn og forældre, manglende tid til sparring og pædagogiske tiltag,’ skriver en pædagog.

’Jobbet er alt for hårdt psykisk. Man går alt for tit hjem fra arbejde med dårlig samvittighed over ikke at kunne yde den nødvendige pædagogiske indsats,’ skriver en anden.

Tiden til det pædagogfaglige arbejde

62 procent af daginstitutionspædagoger, som overvejer at droppe pædagogfaget, vurderer, at de i høj eller nogen grad har tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen.

Blandt pædagoger, som ikke overvejer at forlade faget, har hele 84 procent tid til at bruge fagligheden optimalt.

De pædagoger, som overvejer at forlade faget, vurderer også deres rammer for at arbejde med børnene i mindre grupper samt med børn i udsatte positioner langt dårligere end gennemsnittet, viser undersøgelsen. 

’Er frustreret og demotiveret på grund af de høje følelsesmæssige krav og en følelse af, at jeg ikke kan opnå den pædagogiske kvalitet, der må forventes,’ skriver en pædagog, der kun i mindre grad oplever at kunne bruge sin faglighed og overvejer at forlade faget.

Tid til planlægning og evaluering

62 procent af de pædagoger, som overvejer at forlade faget, har afsat tid til planlægning, evaluering og refleksion af det pædagogiske arbejde.

Blandt pædagoger, som ikke tænker på at stoppe i pædagogfaget, har hele 73 procent afsat tid på jobbet til disse ting.

’Vilkårene er så belastende, at jeg har mistet gejsten. Jeg er simpelthen blevet relationstræt.  At møde på arbejde er som at træde ind i en tornado, man først bliver spyttet ud af, når man har fri. Ingen tid til refleksion og fordybelse.  Det er en illusion at tro, mennesker kan være nærværende med et roligt nervesystem i 8 timer. Der er brug for huller til fordybelse,’ skriver en pædagog, der ikke har tid afsat til planlægning, og overvejer at forlade faget.

Børnenes trivsel

Hele 76 procent af de daginstitutionspædagoger, som overvejer at stoppe i faget, oplever, at et stigende antal børn mistrives.

Blandt de daginstitutionspædagoger, som ikke overvejer at kvitte faget, gælder det langt færre - 58 procent.

’Der er børn, som tydeligt mistrives i det almene dagtilbud, og hvor relevante fagpersoner vurderer, at de ville profitere af et specialtilbud. Alligevel vælger kommunen at lukke øjnene for problematikken af økonomiske årsager. Så bliver man som pædagog og fagperson meget ked af det inden i. Det er tydeligt, at alle børn og voksne lider under disse forhold, og kerneopgaven går tabt,’ skriver en pædagog.

’Flere og flere børn med særlige behov/udfordringer ender i det normaliserede område, hvor vi ikke har ressourcerne til at varetage opgaven. Vi har fagligheden, men ikke ressourcerne til at anvende den. Både de børn, som er udfordret, og de børn, som ikke ellers er udfordret, mistrives grundet manglende nærvær, omsorg og tryghed,’ skriver en anden.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.