Her er din guide til fonde og legater

Hvis I står med en god ide, men mangler penge til at føre den ud i livet, kan I prøve lykken hos fonde, legater og puljer. Kunsten er at finde dem, der støtter formål som jeres. I kan begynde jagten her.

Vi præsenterer tre fonde, som er målrettet pædagogisk arbejde. Vi giver også eksempler på fonde, som dækker bredere, men alligevel kan være relevante for jer.

Søgeordene børnehave, daginstitution og pædagogik giver et begrænset antal hit på en portal som fonde.dk, mens ordet børn udløser flere muligheder.

Ellers gælder det om at tænke kreativt og bruge stikord, som matcher lige netop jeres projekt, når I går på jagt efter midler.

Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger

Fondens formål er at fremme børn og pædagogers vilkår i velfærdssamfundet, herunder udvikling og forskning inden for området i bred forstand. I 2019-2020 prioriterer fonden at støtte:

 • Styrkelse af social og kulturel integration af børn og unge
 • Forebyggelse af ulighed i sundhed for børn og unge
 • Fremme af en klimapolitisk dagsorden i den almindelige velfærdspolitiske debat om børn og unges vilkår
 • Fremme af det gode børneliv

Fonden kan søges løbende. Læs mere her

BUPL’s udviklingspulje

Som medlem af BUPL kan du søge op til 100.000 kroner til et udviklingsprojekt i din institution eller skole. Projektet skal række ud over hverdagens pædagogiske praksis og have værdi for de involverede og for pædagoger i andre institutioner eller på grund- og videreuddannelserne.

Udviklingsprojekterne skal i 2019-2020 ligge inden for temaerne:

 • Køn, mangfoldighed og ligestilling
 • Pædagogisk arbejde i en digitaliseret tid
 • Pædagogiske udviklings- og læringsmiljøer og evalueringskultur
 • Jeres eget drømmeprojekt

Du kan søge midler til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter
 • Ekstern konsulentbistand til evaluering og formidling
 • Vikardækning og konsulentbistand

Du finder ansøgningsskema og -frister her

Lokale fonde, legater og puljer

Nogle kommuner yder tilskud til projekter, men puljerne sorterer måske ikke under børn- og ungeforvaltningen. Undersøg om fx fritids- og kulturforvaltningen, det kulturelle samråd og folkeoplysningsudvalget råder over fonde og puljer. Tænk kreativt - måske kan en kommunal kunstfond give et bidrag til et kunstnerisk redskab på legepladsen. Undersøg også, om I kan søge lokale loger, klubber og virksomheder. Fx støtter pengeinstitutter ofte lokale projekter.

Landsdækkende fonde

Ludvigsens legat
Legatet uddeler cirka 800.000 kroner om året til blandt andet institutioner, som laver aktiviteter for børn og unge, der kan betegnes som en risikogruppe. Det kan være børn og unge fra et særligt geografisk område eller med et psykisk eller fysisk handicap, med alvorlig sygdom eller grupper af børn eller unge med særlig belastet adfærd. Legatet støtter utraditionelle projekter eller forsøg i offentligt regi, men det skal helst foregå i et samarbejde med civilsamfundet. Læs mere her

Verena Merz og Otto Kjærgaards Børnefond
Fonden støtte initiativer og projekter, der udføres af blandt andet institutioner, hvis arbejde giver svigtede og socialt udsatte børn og unge en bedre chance i livet. Fonden har særligt fokus på smalle, lokale projekter, som har svært ved at finde støtte hos store fonde eller det offentlige. Læs mere her

Louis Petersens Legat
Louis Petersens Legat uddeler cirka ti millioner kroner årligt til blandt andet børnehaver og fritidshjem. Desuden støtter legatet en lang række sociale formål og kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger, som har relation til børn og unge. Legatet foretrækker større projekter med en videregående og betydelig kulturel værdi. Læs mere her 

I fixer, vi støtter
‘I fixer, vi støtter’ går ud på at få fixet gør det selv-projekter, også i vuggestuer og børnehaver. I kan søge om materialer fra byggemarkedskæden jem og fix for op til 25.000 kroner. I skal selv udføre arbejdet, ligesom jeres projekt ikke må være støttet med andre sponsorkroner. Læs mere her

10 til forskel
Hver måned stiller Spar Nord Fonden 10.000 kroner på højkant og opfordrer ildsjæle fra blandt andet klubber, skoler og børnehaver til at uploade projekter, som gør en forskel i lokalsamfundet. Vinderen er det projekt, som får flest stemmer på 10tilforskel.dk

Her kan I læse mere
 • Håndbog i fundraising
 • Vejviser til Legater og Fonde
 • Legathåndbogen
 • 10 tips til bedre fondsansøgninger
 • Tak for donationen, hr. Fond
 • legatmidler.dk
 • fonde.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.