Guide: Sådan bekæmper I madspild sammen med børnene

I Gladsaxe Kommune skal ’Strategi for Grøn Omstilling’ reducere madspildet med 50 procent inden 2030. Med i projektet er en række børnehuse, som her deler deres erfaringer med at mindske madspildet.
Gode råd til, hvordan daginstitutioner mindsker spild af mad

Hvert år bliver 540.000 tons spiseligt mad smidt ud i Danmark. 31.000 tons stammer fra institutioner og storkøkkener. Madpild er både dyrt og en unødig belastning af klimaet, så derfor arbejder mange med at begrænse det.

En af dem er Gladsaxe Kommune, der i et projekt målrettet bekæmper madspild. Områdeinstitutionen Skovbrynet, som består af to daginstitutioner, har valgt at deltages.

Her fortæller børnehusleder Jeanette Lehmann og køkkenassistent Lene Kristensen fra Børnehuset Taxhøj fra områdeinstitution Skovbrynet, hvordan de gør:

Snak om ressourcer 

Snak med børnene om madspild. Ikke på en måde, så de bliver klimaforskrækkede. Snak hellere om ressourcer: Hvis der bruges færre penge på mad, er der fx flere penge til legetøj. De største børn har måske hørt om CO2-aftryk og klimaperspektivet. Så kan man naturligvis tage det op i snakken med dem. 

Madspild i spande

Brug spande til forskellige former for madspild, og vej dem dagligt. Dermed kan fremskridt dokumenteres, og der kan sættes ind de rigtige steder. Brug eksempelvis fire spande:

  1. En spand til decideret madaffald, for eksempel skrald.
  2. En spand til produktionsspild, det vil sige mad, der går til spilde under tilberedning af mad. 
  3. En spand til serveringsspild. Heri kommer den overskydende mad fra de fade, vi serverer for børnene på.
  4. Tallerkenspild-spand til den mad, børnene har fået op på tallerkenen, men som de ikke kan spise.  

Sådan får vi vægten ned

Vi arbejder målrettet på at få vægten på de enkelte spandes indhold og dermed mængden af madspild ned. Det gør vi på følgende måde for de enkelte spande:

  1. Spanden til madaffald. Der vil altid være madaffald og forskellige former for skrald. 
  2. Spanden til produktionsspild. Faktisk kan produktionsspild helt undgås. Skrælles der for eksempel for mange gulerødder, kan de resterende bruges til gulerodssuppe. 
  3. Spanden til serveringsoverskud. Overskuddet af mad, der kommer i serveringsspanden, kan minimeres. Tæl børnene i hver gruppe, for det kan veksle. Tilpas serveringen ud fra erfaringer, så der er nok, men ikke for meget. 
  4. Spanden til tallerkenspild. Lær børnene, at de altid kan tage igen, og at de derfor ikke behøver tage så meget anden gang som første gang. 

Ingen firkantede regler

Snak med børnene om, at de skal mærke efter, hvor sultne de er, så en stor del af maden på tallerkenen ikke ender i spanden med tallerkenspild.

Fortæl dem, at de altid kan snuppe for eksempel en gulerod mere, selv om de har sagt, at de ikke kan spise mere. Der skal ikke være firkantede regler. 
 

Vidste du at...

540.000 tons spiseligt mad bliver hvert år smidt ud i Danmark
Læs meget mere og få gode råd til at mindske madspild på Stopspildafmad.org 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.