Formand forudser svære forhandlinger: Alle vil kæmpe for lønløft til deres medlemmer

Alle faggrupper vil gerne have del i ekstraordinært lønløft, men der skal prioriteres, hvis lønløftet skal have en effekt, siger Morten Skov Christiansen, ny formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, forud for trepartsforhandlinger. Han lover, at fagbevægelsen vil kæmpe for et stærkt velfærdssamfund.
Billede af Morten Skov Christiansen, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.
”Løn er ikke alt, men det har betydning i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere i nogle af de vigtige brancher, som er afgørende for, at vi har et stærkt og velfungerende velfærdssamfund,” siger Morten Skov Christiansen.

Fagbevægelsen skal være med til at sikre vores fælles velfærd. De kommende trepartsforhandlinger, som sandsynligvis vil give pædagoger et lønløft, skal være med til at sikre, at den offentlige sektor kan tiltrække og fastholde medarbejdere. Og så argumenterer Morten Skov Christiansen, 41 år og nyvalgt formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, for, hvorfor du skal være medlem af en fagforening. 

Først lidt privat. Du har børn på 4 og 7 år, så du må have sat dine ben i nogle dagtilbud de seneste år. Hvordan har dit møde med pædagoger været?

”Jeg er og har været glad for de pædagoger og pædagogiske leder, jeg har mødt. Det er nogle fantastiske ildsjæle. Der har været pædagoger, som har hjulpet os, også når det har været lidt svært for børnene at blive afleveret, så jeg har altid været tryg.” 

Blå bog

Morten Skov Christiansen, 41 år

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH

  • 2003: Uddannet elektromekaniker.
  • 2014: Formand for LO Hovedstaden.
  • 2015: Næstformand i LO (tidligere hovedorganisation, nu en del af FH).
  • 2019: Næstformand i det nydannede FH, skabt gennem en fusion mellem LO og FTF.
  • 2023: Formand for FH

Gift med Stine Brix, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og i dag chef for politik og kommunikation i Dansk Socialrådgiverforening.

Far til to børn på henholdsvis 7 og 4 år.

Hvordan kommer pædagoger til at mærke, at du er blevet formand for FH?

”De kommer til at have en formand for FH, som er optaget af, at fagbevægelsen også blander sig i de vigtige samfundsdiskussioner. Vi er optagede af, hvilken retning samfundet går i, og at vi får prioriteret rigtigt, når det gælder blandt andet vores fælles velfærd, at der er ressourcer til den, at der er kvalitet og tid til faglighed. Vi skal investere i velfærden løbende, så vi har et stærkt velfærdssamfund, der følger med befolkningsudviklingen og den velstand, der generelt er i samfundet.” 

Du begynder med en svær opgave: At få løst nogle af problemerne med de offentligt ansattes lønninger gennem de kommende trepartsforhandlinger. Umiddelbart er kun pædagoger, sygeplejersker, SOSU-medarbejdere og ansatte i kriminalforsorgen fremhævet af statsministeren til at stå for tur til et lønløft. Vil et lønløft til fire faggrupper skabe mere ro og løse problemerne?

”Jeg er rigtig glad for, at regeringen har taget initiativ til at indkalde til en trepartsforhandling. Det er vigtigt, at vi får set på nogle af de strukturelle udfordringer, der er i den offentlige sektor. Nu har regeringen valgt at være meget præcis i sit udspil, men på nuværende tidspunkt vil jeg ikke udpege enkelte grupper. For FH er det vigtigt, at vi kigger hele vejen rundt og både kigger på de rekrutteringsudfordringer, der er i den offentlige sektor, og kigger på de skævheder, der er bevist i Lønstrukturkomiteens rapport.”

Læs også: Officielt: Statsministeren vil give pædagoger mere i løn

Hvordan vil du som formand samle fagbevægelsen om en trepartsaftale, hvor det må forventes, at mange faggrupper vil være sure over ikke at få et lønløft, mens dem, der får et lønløft, ser ud til at blive utilfredse med størrelsen på lønløftet?

”Det her bliver nogle svære trepartsforhandlinger. I FH er vi 65 medlemsorganisationer, og alle vil kæmpe rigtig hårdt for, at deres medlemsgruppe får del i det her ekstraordinære lønløft. Men vi er nødt til at prioritere, for ellers kommer lønløftet ikke til at have en effekt. Jeg er overbevist om, at når vi kommer ind i forhandlingsrummet, og når vi får taget drøftelserne med FH’s medlemsorganisationer, så skal vi nok lande en løsning, som vi kan arbejde videre med i den offentlige sektor.”

Hvilke løsninger ser du på de store problemer, der er med rekruttering i det offentlige?

”Det er klart, at det er et tema, som bliver centralt i trepartsforhandlingerne. Løn har stor betydning. Det er ikke alt, men det har betydning i forhold til at rekruttere og fastholde medarbejdere i nogle af de vigtige brancher, som er afgørende for, at vi har et stærkt og velfungerende velfærdssamfund.”

”Men vi kommer også i FH til at kigge på Lønstrukturkomiteens rapport, for det er vigtigt, at vi også får kigget på nogle af de skævheder, der er i den offentlige løndannelse, som vi også er nødt til at rette op på gennem trepartsforhandlingerne.”

Fagbevægelsen taber medlemmer. Hvorfor skal man overhovedet være medlem af en fagforening i 2023? 

”Det er helt afgørende, at ung som ældre på arbejdsmarkedet ved, at hvis vi skal skabe et bedre arbejdsmarked, et bedre arbejdsliv, så er det vigtigt, at vi står sammen. Der, hvor der er dårlig organisering, er også der, hvor der er dårligere arbejdsvilkår og dårligere lønvilkår. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen lokalt på arbejdspladsen og vælger en tillidsrepræsentant.”

”Det er også vigtigt, at vi på nationalt plan kæmper for grundlæggende rettigheder til lønmodtagerne, der handler om tryghed, også hvis man bliver arbejdsløs, om uddannelse, at man kan skifte spor i løbet af sit arbejdsliv, og om en værdig tilbagetrækning, så man faktisk også kan nyde sit otium, uden at man er helt nedslidt.”

”Det er nogle af de dagsordner, der er vigtige for fagbevægelsen. Så både lokalt og nationalt er det vigtigt, at vi har et stærkt og velorganiseret arbejdsmarked.”

Fagbevægelsens Hovedorganisation

  • Har 65 medlemsorganisationer, heriblandt BUPL.
  • Repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere, heraf udgør BUPL-medlemmer 59.000.
  • Blev dannet i 2019 som en fusion mellem de to hovedorganisationer LO og FTF, hvor BUPL var en del af sidstnævnte.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.