Faldt og brækkede hånden: Mistede tusindvis af kroner 

I værste fald får vikarer hverken løn eller sygedagpenge, hvis de kommer til skade. Christina Larsen brækkede hånden og mistede tusindvis af kroner i indtægt hver måned. Der skal rettes op på forholdene for pædagoger i vikarbureauer, mener BUPL, som netop nu forhandler nye overenskomster for privatansatte.
billede af brækket hånd
En brækket hånd har kostet pædagog Christina Larsen dyrt. Nu appellerer hun til, at der kommer bedre forhold for vikarer.

Christina Larsen gik tur i Gribskov, da hun faldt og slog hånden. På det tidspunkt anede hun ikke, at hun samtidig faldt ned mellem to stole og dermed mistede tusindvis af kroner hver eneste måned det næste halve år.

I faldet brækkede Christina Larsen en knogle i hånden. Derfor var hun nødt til at sygemelde sig hos det vikarbureau, hun er tilknyttet. De kommende vagter blev aflyst, og hun fik at vide, at hun ikke ville få løn, fordi hun er ansat som løsarbejder.

”Så tænkte jeg, at jeg kunne få sygedagpenge, men i første omgang kunne det heller ikke lade sig gøre,” fortæller Christina Larsen, der de seneste fire år har været tilknyttet to forskellige vikarbureauer.

Tilfældigheder er afgørende

Christina Larsen er en rutineret pædagog. Hun har været i branchen i 30 år. Størstedelen af tiden har hun arbejdet på specialskoler og døgninstitutioner. 

Syv uger efter hun faldt, lykkedes det faktisk at få sygedagpenge. Kravet var, at hun skulle have været på arbejde dagen før, hun kom til skade. Det havde hun tilfældigvis. 

Når det kommer til beløbet, hun skulle have udbetalt, havnede det på cirka 8.000 kroner. Det udregnes ud fra, hvor mange timer man har arbejdet i fire uger inden sygemeldingen. Det var tilfældigvis en periode, hvor Christina Larsen havde holdt sommerferie, så selv om hun plejer at arbejde cirka fuld tid, blev sygedagpengene udregnet ud fra arbejdsuger på i gennemsnit 21 timer.

”Det er tilfældigt. Jeg havde ikke fået sygedagpenge, hvis jeg havde skullet noget dagen før eller bare havde holdt fri. Og det lave beløb, jeg får, skyldes, at det tilfældigvis skete lige efter min sommerferie,” siger hun.

Foto af Christina Larsen
Der er brug for bedre forhold for vikarer, mener Christina Larsen.

 

Skab bedre forhold for vikarer

Sygemeldingen endte med at vare fra 1. september til 14. februar. Først var hånden i gips i seks uger, og siden har den stået på genoptræning. 

Nu opfordrer Christina Larsen til større fokus på løst ansatte.

”Jeg appellerer til, at man skaber bedre forhold for vikarer. Det burde for eksempel være sådan, at når man melder sig syg hos vikarbureauet, så sørger de for det formelle i forhold til sygedagpenge,” siger hun og forklarer, hvorfor hun de seneste fire år har arbejdet som vikar:

”Jeg kan godt lide friheden, og at jeg selv til en vis grad kan bestemme, hvornår jeg skal arbejde,” fortæller hun.

Kan fokusere på fagligheden

Det er dog langt fra hele forklaringen. Når Christina Larsen arbejder som vikar – hvor hun i øvrigt er tilknyttet den samme specialinstitution – kan hun fokusere på at bruge sin pædagogiske faglighed sammen med børnene. 

”Som arbejdsforholdene er i dag, er det svært at være pædagog. Normeringerne er ikke gode, og der mangler tid til kerneopgaven. Til gengæld skal der dokumenteres meget, og lønnen svarer ikke til opgaven. Som vikar kan jeg ofte bruge min viden direkte samen med børnene,” fortæller hun.

BUPL har fokus på området

I BUPL er næstformand Birgitte Conradsen enig i, at der skal skabes bedre forhold for vikarer, så de ikke er afhængige af tilfældigheder, når de bliver syge. 

”Inden valget var politikerne i Folketinget i gang med at kigge på reglerne for sygedagpenge, men det gik i stå ved valget. Det arbejde skal i gang igen. Vi er gået sammen med andre organisationer om at pege på, hvad der skal ændres,” fortæller hun og giver et eksempel på, at reglerne er for besværlige:

”Hvis man arbejder som vikar mandag og tirsdag og ved, at man skal arbejde igen torsdag, skal man melde sig ledig til om onsdagen. Ellers kan man ikke få sygedagpenge, hvis uheldet er ude. Det er der mange, som ikke ved, og det skal gøres nemmere.”

Vi skal have ændret loven

Overenskomstforhandlingerne på det private område er i sin opstart. Her vil emnet også komme på dagsordenen, fortæller Birgitte Conradsen.

”Vi vil tale med arbejdsgiverne om, hvor problemerne er, så vi sammen kan sætte fokus på det. Nogle problemer kan løses ved, at alle er opmærksomme på dem. De store ændringer kommer ikke direkte ved forhandlingerne, men ved en ændring af dagpengeloven,” siger Birgitte Conradsen.
 

Det skal du vide om overenskomstforhandlingerne på det private område

Hvem skal have ny overenskomst?
Lønmodtagerne i det private erhvervsliv skal have ny overenskomst. CO-industri forhandler på vegne af knap en kvart million ansatte på industriens område, og de har netop indgået et forlig, som nu kommer til at lægge den økonomiske ramme for alle andre overenskomster. 

Hvorfor har de private overenskomster betydning for dig?
Den økonomiske ramme, som de ansatte i industrien får, kommer ikke kun til at gælde for andre private overenskomster. Også de offentlige overenskomster, herunder pædagogernes overenskomst, der skal fornys i 2024, kommer til at følge industriens ramme. Det er i hvert fald traditionelt arbejdsgivernes krav, at overenskomsterne i det offentlige ikke må være dyrere end på det private område.

Hvad med pædagoger i private institutioner?
BUPL har ganske få medlemmer, der skal have ny overenskomst i 2023. Det drejer sig om knap 450 medlemmer, som er på en overenskomst mellem DI og BUPL, Dansk Erhverv og BUPL eller arbejder i et vikarbureau med overenskomst.

Andre 2.500 pædagoger, der arbejder i private institutioner eller skoler, får først fornyet deres overenskomst i 2024 samtidig med de offentligt ansatte.

Læs mere om fornyelsen af de private overenskomster her
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.