Er det hårdt at komme tilbage på job efter ferien? Sådan får du hjælp til at komme videre i din karriere

Test dig selv: Trænger du til nye faglige udfordringer? Feriens pusterum får flere pædagoger til at overveje, om de er på rette hylde. Det kan være godt at vende tankerne med en neutral, og her ligger BUPL Karriererådgivning lige for.
Foto af telefon og pc
Ring til BUPL Karriererådgivning, hvis du vil have gode råd om, hvordan du kommer videre med dit arbejdsliv.

Efter en ferie får karrierådgivningen i BUPL typisk flere henvendelser, fordi pædagogerne har haft tid til at overveje deres jobmæssige fremtid. Nogle har brug for sparring om, hvordan de opnår et konkret mål, de har sat for deres karriere, mens andre kan mærke, at de vil noget andet i deres arbejdsliv. De kan bare ikke sætte ord på, hvad det skal være.

”Vi får henvendelser fra alle slags pædagoger. De er i alle aldre og kommer fra hele landet. De har det til fælles, at de ønsker forandringer i deres pædagogiske virke. Det kan være, at de vil opkvalificeres eller specialiseres, for eksempel i børns sproglige udvikling, mens andre ikke ved, hvad de har brug for. Men de kan mærke, at de vil arbejde med noget andet og savner retning,” siger Karen Skakke fra BUPL Karriererådgivning.

Ofte mangler pædagogerne et sprog for, hvad de er kompetente til og brænder for, fortæller hun. Det gør det svært for dem at vide, hvad de skal pejle efter i forhold til, hvordan deres profil matcher andre pædagogiske stillinger.

”Vi hjælper pædagogerne med at sætte ord på, hvad de kan ud fra de praksisnære rammer, de arbejder i. Samtidig spørger vi ind til, hvad der er vigtigt for den enkelte. Vi leder efter kompetencer og engagement, så de får noget pædagogfagligt at træde ud i verden med,” siger Karen Skakke

Rådgivning bygger bro mellem kompetencer og jobønske

Det kan for eksempel være svært at italesætte sine kompetencer overfor en arbejdsgiver, hvis man har været i en bestemt pædagogisk kontekst eller har arbejdet med samme målgruppe i mange år og ønsker at skifte til et andet område.

Igen handler det om at hjælpe pædagogen med at blive bevidst om, hvordan hendes kompetencer kan overføres til en anden pædagogisk jobprofil.

”Vi bygger bro mellem pædagogens kompetenceprofil og ønsker til et andet job. Her er det en fordel, at vi selv har en baggrund som pædagoger og kender til praksis,” siger Karen Skakke, som står for rådgivningen sammen med Carina Gram Egeberg. Ud over en bred erfaring fra det pædagogiske arbejdsmarked er de kandidater i henholdsvis pædagogisk psykologi og pædagogisk sociologi.

Nogle ønsker at komme ud af faget, men…

Nogle pædagoger henvender sig til karriererådgivningen for at få hjælp til at komme ud af faget. Sådan behøver det dog ikke at gå.

”Vi har lavet en intern undersøgelse af, hvordan det var gået 48 pædagoger, som havde sagt, at de var trætte af faget. Et halvt år senere arbejdede 41 af dem stadig som pædagoger,” fortæller Karen Skakke.

Nogle havde skiftet job, andre havde fået nye opgaver på deres aktuelle arbejdsplads, og andre igen var blevet mere bevidste om sammenhængen mellem deres prioriteringer og trivslen på arbejdspladsen.

”Mange siger, at de ikke længere vil være pædagog, fordi de føler sig omsorgs- eller relationstrætte. Men man er typisk ikke træt af alle mennesker eller alle relationer, så det handler tit om at afklare, hvilken professionel rolle man har, og hvilke opgaver man skal løse i relation til andre mennesker.”

Karriererådgiveren hjælper med at afdække, hvilke typer omsorgsarbejde pædagogen er træt af, og hvilke pædagogiske tiltag eller prioriteringer vedkommende savner. 
”Derudover kan pædagoger føle sig utilstrækkelige, fordi de vil gøre det godt for alle, og det kan de ikke nå ud fra deres egne succeskriterier,” siger Karen Skakke.

Fokus på det, pædagogen mestrer

At få øje på egne kriterier for godt pædagogisk arbejde kan hjælpe den enkelte med at spore sig ind på sine faglige prioriteringer, og hvad der skal til for at trives i den pædagogiske praksis. På den måde får pædagogen fokus på det, hun mestrer, fremfor på alt det, der mangler.

”Pædagogen får et sprog for sine kompetencer, intentioner og ønsker til sit arbejdsliv, både i forhold til praksisnære opgaver og udviklingsmuligheder, herunder efteruddannelse,” siger Karen Skakke.

Cirka 3.000 medlemmer har gjort brug BUPL Karriererådgivning, siden tilbuddet blev oprettet i 2018.
 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.