Efter BUPL-advarsel om 'discount-vuggestuer': Minister vil have mulige lovbrud undersøgt

BUPL har klaget til Ankestyrelsen over mulige lovbrud i flere kommunale 'stordagplejer.' Børne- og undervisningsministeren understreger, at huller i loven bør lukkes.
Flere af landets stordagplejer ligner små daginstitutioner, men er fritaget for en række lovkrav om eksempelvis minimumsnormeringer og pædagogfaglig uddannelse.

Landets dagplejer er fritaget for en række lovkrav om eksempelvis minimumsnormeringer og pædagogfaglig uddannelse.

Det kan give mening, hvis man tænker på dagplejer som tilbud, hvor en enkelt person passer en mindre gruppe børn derhjemme.

Men en række kommuner har indført såkaldte ’stordagplejer’ med op til 10 børn. Flere steder holder disse stordagplejer til i pavilloner eller i institutionslignende lokaler på eksempelvis skoler.

Det gælder blandt andet i Hedensted Kommune, og den praksis har nu fået BUPL til at klage til Ankestyrelsen.

BUPL: Discount-vuggestuer lever ikke op til loven

BUPL vil have Ankestyrelsen til at vurdere, om fem specifikke stordagplejer i Hedensted Kommune er oprettet i strid med dagtilbudsloven.

Ifølge BUPL’s klage til Ankestyrelsen består lovbruddet i, at børnene i stordagplejen hverken passes i ’dagplejerens private hjem’ eller i ’børnenes hjemlige miljø,’ som dagtilbudsloven kræver.

”Ved at oprette stordagplejer slipper kommunen uden om en række lovkrav og får små discount-vuggestuer. Men det er efter vores opfattelse et klart brud på dagtilbudsloven. Der er jo ikke tale om børnenes hjemlige miljø, når de passes i pavilloner ved en skole, en nedlagt specialbørnehave eller i tidligere undervisningslokaler,” siger Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL.

Også Ole Henrik Hansen, professor i børns velfærd og småbørnspædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) på Aarhus Universitet, har over for Jyllands-Posten påpeget flere problemer med de institutionslignende stordagplejer.

Juraprofessor: Kommunal forklaring duer ikke

Over for Jyllands-Posten henviser Hedensted Kommunes borgmester, Ole Vind (V), til, at stordagplejerne ligger i det lokalområde, børnene kender, og at kommunen anser dette for at være genkendeligt og hjemligt.

I samme avis advarer professor emiritus, dr.jur. i socialret ved Københavns Universitet, Kirsten Ketscher, dog kommunerne mod den udlægning. I lovens omtale af stordagplejer står nemlig ikke, at de kan oprettes i børnenes 'lokale' miljø,' men i børnenes 'hjemlige miljø.'

Juraprofessoren mener ligesom BUPL, at der kan være tale om lovbrud.

Minister: Hul i loven skal lukkes

Børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil understreger, at hvis der er et hul i loven, som gør det muligt for kommunerne at drive institutionslignende stordagplejer, så skal det hul lukkes.

”Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke bare laver en mindre institution, hvis man gerne vil passe flere børn samtidigt. Er der et hul i loven, så er det her en god anledning til at få det lukket. Det har ikke været et politisk ønske med stordagplejer på den måde, vi ser dem praktiseret som en slags mini-institutioner,” understreger hun til Jyllands-Posten. 

BUPL: Satellitter kan være lokal løsning

Tilbage hos BUPL understreger næstformand Birgitte Conradsen, at BUPL’s klage ikke gælder almene dagplejer, hvor børn netop passes dagplejerens private hjem. Hun har fuld forståelse for, at forældre efterspørger små pasningsenheder, særligt i de mindre byer.

”Det må bare ikke føre til discount-ordninger, som kan ligne små vuggestuer, men som ikke lever op til lovkravene om minimumsnormeringer og pædagogisk uddannede medarbejdere,” siger Birgitte Conradsen og anbefaler kommunerne at oprette små vuggestuer eller satellitter til eksisterende institutioner i stedet for stordagplejer.

Flere stordagplejer på vej, men ikke alle er på kant med loven

I øjeblikket findes der omkring 120 stordagplejer rundtomkring i landet, og flere er på vej. Hedensted har otte stordagplejer, og Syddjurs Kommune har fire og en femte på vej. Desuden overvejer man også i Skanderborg Kommune at etablere stordagplejer.

Det er dog ikke alle de 120 stordagplejer, som ifølge BUPL bryder dagtilbudsloven.

BUPL’s klage til Ankestyrelsen koncentrerer sig om fem stordagplejer i Hedensted Kommune. På landsplan kan der være tale om over 30 stordagplejer, som ikke lever op til bestemmelserne i dagtilbudsloven.

De stordagplejer, som ifølge BUPL’s vurdering ikke bryder loven, er typisk etableret hjemme hos dagplejeren, hvor begge voksne i familien arbejder som dagplejere med op til 10 børn.

Ifølge dagtilbudsloven kan dagtilbud etableres som dagpleje i ’dagplejerens eller børnenes private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø,’ og i vejledningen til loven nævnes det, at andre velegnede lokaler eksempelvis kan være i boligbebyggelse eller bofællesskaber i børnenes hjemlige miljø.

Det siger loven om stordagplejer

Mens loven om minimumsnormeringer kræver mindst én voksen per tre vuggestuebørn eller seks børnehavebørn, har en enkelt dagplejer mulighed for at passe op til fem 0-2-årige børn.

Stordagplejer er ifølge dagtilbudsloven et samarbejde mellem flere dagplejere, som kan passe op til ti børn.
I dagtilbudsvejledningens punkt 246 hedder det: »Dagplejen adskiller sig fortrinsvis fra daginstitutioner ved, at pasningen omfatter et mindre antal børn, og at pasningen foregår som udgangspunkt i enten dagplejerens eller børnenes private hjem. Det forudsættes, at dagplejeren eller barnet har tilknytning til det hjem eller det lokale, der benyttes til dagplejen.«

Gæstedagpleje, som benyttes til at sikre børn pasning i tilfælde af ferie eller sygdom hos barnets dagplejer er dog undtaget, og gæstepleje midlertidigt foregå »i andre lokaler end dagplejers hjem, barnets hjem eller børnenes hjemlige miljø.

Kilde: BUPL

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.