Dreng eller pige? Pædagoger efterspørger viden om transkønnede børn

Pædagoger og lærere efterlyser mere viden om, hvordan de kan skabe trygge læringsrum for børn, der bryder med normerne for køn og seksualitet. Forening for transkønnede og BUPL Nordjylland tilbyder i to forskellige projekter at styrke pædagogers viden.
Dreng i gul trøje kigger sig i spejl
Pædagoger efterspørger viden om transkønnede børn.

Hvad gør man som pædagog, når en pige stædigt fastholder, at hun er en dreng, men forældrene lukker øjnene? Når en af drengene konsekvent søger mod udklædningskassen med kjoler og udviser tegn på mistrivsel? Og hvordan sikrer pædagogerne, at der skabes et trygt rum for alle børn i daginstitutionen eller skolen - også for dem, hvis kønsidentitet afviger fra de fleste andres, og som måske hellere vil med til drengenes fødselsdag end til pigernes?

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn oplever et stigende antal henvendelser fra pædagoger og lærere, der efterlyser råd, viden og vejledning om transkønnede børn.

»Alene i årets første seks uger blev vi kontaktet af fem skoler og børnehaver landet over, der alle ønskede mere viden i forhold til en konkret elev, der identificerer sig som transkønnet,« fortæller næstforperson Helge Sune Nymand.

»Pædagogerne siger for eksempel: ’Jeg er rimelig sikker på, at et af vores børn i institutionen er transkønnet, men vi ved i pædagogteamet ikke, hvad vi skal gøre ved det.«

Foreningen oplever, at pædagoger og lærere som regel takket være deres faglighed allerede er klædt godt på til at arbejde med inklusion af de transkønnede børn.

»Børn kommer jo i alle størrelser, former og farver, og det her er så bare én nuance mere. Men der er nogle særlige hensyn, der skal tages.«

Toilet er en stor udfordring

Pædagogerne spørger for eksempel om, hvordan de bedst undgår, at et transkønnet barn føler sig ekskluderet i forhold til de andre børn.

»Der er nogle praktiske ting, som man kan gøre, og det er mest det, de gerne vil høre om. Hvordan med omklædning? Hvordan gør vi med kønsopdelte aktiviteter? Hvad gør vi med toiletfaciliteter? Og hvad gør vi i forhold til fødselsdage? Vi fortæller dem, hvad vi kan se, der har virket og ikke virket blandt vores medlemmer,« siger Helge Sune Nymand.

Han forklarer, at toiletforhold kan være en stor udfordring for et transkønnet barn.

»For nogle er det et uoverkommeligt problem at gå på toilettet, fordi andre forholder sig til, om de går ind ad den ene eller den anden dør. Det er en social konstruktion, at vi skal have to forskellige døre afhængig af, om man bruger den ene eller den anden slags badebukser. Man sidder jo for sig selv, så der er måske ikke grund til at have kønsopdelte toiletter.«

To procent er transkønnede

Det vides ikke nøjagtig, hvor mange børn i Danmark, der er transkønnede.

LGBT Danmark vurderer, at det drejer sig om cirka to procent af befolkningen. I USA viser en undersøgelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, Center for Disease Control and Prevention, at knap to procent af high school-eleverne i 2019 identificerede sig som transkønnede.

Derimod er det veldokumenteret, at der er sket en markant stigning i antallet af børn, der henvises til udredning på Sexologisk Klinik. På fem år er tallet steget fra fire i 2014 til 168 i 2019. Samlet er det næsten 500 børn på fem år.

Kampagne på vej

Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn er på baggrund af henvendelserne fra pædagoger, lærere og forældre ved at forberede en oplysningskampagne, ’Råd og viden om børn og unges kønsidentitet’. Med 1,2 millioner kroner i støtte fra Sundhedsstyrelsen vil foreningen sende rådgivere rundt til daginstitutioner for at dele ud af deres viden om transkønnede børn.

»Først og fremmest skal vi have kortlagt den viden og de erfaringer, der findes derude, for der er faktisk en hel del. Den viden skal vi så have videreformildet til relevante fagpersoner og til de mennesker, det handler om. Det er det samme, vi fortæller gang på gang, og det kan vi lige så godt få systematiseret,« siger Helge Sune Nymand og tilføjer:

»De pædagoger, der henvender sig til os, er alle dem, der allerede ved, at de ikke ved nok om det her. Nu skal vi også skal have fat i dem, der ikke ved, hvad de ikke ved. Vi skal have fjernet tvivl, usikkerhed og uvidenhed og have åbnet op for, at der er plads til alle.«

BUPL: Pædagoger skal kunne arbejde med LGBT+

I Nordjylland er BUPL gået sammen med Aalborg Lærerforening og LGBT+ Danmark i et pilotprojekt for at styrke skolepædagogers og læreres viden om børn med en anden kønsidentitet eller seksualitet end flertallets.

»Vi skal møde børn med mangfoldighed, men det gør vi kun på en ægte måde, hvis vi også ved noget om de problemstillinger, de kan møde fra omgivelserne og måske oven i købet fra sig selv,« siger Liselotte Thomsen, formand for BUPL Nordjylland og tilføjer:

»Det er vigtigt, at vi pædagoger får redskaber til at kunne arbejde med LGBT+-trivsel i alle de sammenhænge, vi møder børnene og de unge i.«

Parterne håber, at pilotprojektet på sigt munder ud i et kompetenceudviklingskursus, der kan tilbydes bredere til pædagoger og lærere i Danmark.

Læs hele temaet om transkønnede børn i Børn&Unge

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.