Det bedste og det værste ved at være leder

Normalt rådgiver Charlotte Larsen dagtilbudsledere, men nu har hun udgivet bogen ’Det værste og det bedste i mit liv som leder’. I bogen sætter 12 offentlige ledere på poetisk vis ord på noget det, der fylder i lederes hverdag, men er svært at sætte ord på. En af dem er dagtilbudsleder.
Det værste og det bedste i mit liv som leder

når man sidder og skal tage en beslutning
og tror man skal tage den alene
er det bedste at opdage at det skal man ikke
man er ikke alene:
Det er det bedste for mig

det værste er at være i en ledergruppe
der altid giver medarbejderne skylden for fiaskoen
og den dårlige stemning
det er dårlig stil
men allerværst er det at jeg selv kommer til det:
Det er det værste for mig.

Sådan lyder to afsnit i bogen ’Det værste og det bedste i mit liv som leder’, der netop er udkommet. Her har ledelsesrådgiver Charlotte Larsen inviteret 12 offentligt ansatte ledere fra blandt andet dagtilbud, politi og sundhedsvæsen til på poetisk vis at skrive om de dele af ledelsesgerningen, der er svære at sætte ord på.

Et poetisk eksperiment

”Når jeg taler med ledere til daglig, ’nailer’ vi langt fra alle aspekter af ledelse. Vi kan nå langt i det fagfaglige sprog, men det kan ikke beskrive alt,” siger Charlotte Larsen, der til daglig arbejder med kompetenceudvikling for pædagogfaglige lederteams. 

Hun har gennem flere år overvejet og eksperimenteret med, hvordan hun og lederne kan nå videre med at beskrive og bearbejde flere dele af ledelsesopgaven og ledelseslivet. En af vejene er poesien.

”Jeg vil gerne hjælpe med at beskrive, hvad der findes  i skyggerne – få nuancer på, hvad der foregår i mellemrummene,” siger hun.

Det samme er bedst og værst

En af de 12 ledere, der har leveret ord til bogen, er Karin Pihl Rasmussen, som er leder af Ågård Børnehave i Vejle og har seks års ledererfaring. 

Hun synes, at projektet lød spændende, fordi det er en anden måde at behandle ledelse på.

”Ofte taler og skriver vi meget teoretisk om ledelse, men her rører vi ved, hvad ledelse også er, lige når vi står i det,” siger hun.
Skriveprocessen satte gang i mange tanker. Nogle gange gik tankerne ned i detaljen, mens de andre gange fløj op i helikopterperspektiv. 

”Jeg blev tvunget til at reflektere, og når jeg skulle tænke på, hvad der er det bedste og det værste, kom jeg frem til, at det nogle gange er det samme. Der er både en forside og en bagside – samt en masse ind imellem – ved flere af elementerne i ledelse,” fortæller hun.

Inspiration fra Søren Ulrik Thomsen

Charlotte Larsen har ikke tidligere udgivet poesi – kun fagfaglige tekster og en klassisk ledelsesbog. Tankerne begyndte dog at rumstere, da hun læste digteren Søren Ulrik Thomsens værk ”Det værste og det bedste”. Hun blev inspireret til selv at forsøge at skrive poesi om sit job og oplevede, at med den tilgang kunne hun sætte ord på nogle dimensioner, som hidtil havde været lukket land. 

Hun søsatte et forsøg, hvor dagtilbudsledere i hendes netværk skrev om det bedste og værste i deres arbejdsliv. De oplevede også, at de kunne bruge poesien til at udtrykke noget, som normalt er svært, så Charlotte Larsen blev bekræftet i, at hun havde fat i noget.

Censur var forbudt

Charlotte Larsen besluttede at tage hul på det, der endte som den nye bog. Hun ville bredere ud til offentlige ledere, og efter en ihærdig indsats fik hun 12 med om bord. Hun holdt en tre timers workshop med lederne, hvor de forsøgte sig med at skrive, og alle fik en oplevelse af, at de kunne. Derefter tog lederne hjem og skrev i de følgende måneder frit om det gode og dårlige ved deres ledelses-funktion. 

”Jeg bad dem om at sende alt, de havde skrevet. De eneste regler var, at de ikke måtte censurere, de skulle aflevere det i Word, og så skulle jeg kunne se, hvor sætningerne startede og sluttede,” fortæller Charlotte Larsen, der opfordrede lederne til at være modige: 

”Jeg opfordrede dem til at skrive så ærligt, sårbart og banalt, som de kunne og turde. Aftalen er, at alle står kollektivt på mål for det skrevne, ingen ved hvem der har skrevet hvad, kun mig,” fortæller Charlotte Larsen.

Skærper personligt lederskab

Karin Pihl Rasmussen er vant til at skrive, men ikke på den måde. Da hun på introduktionsdagen for skribenterne blev bedt om at skrive løs i en time, var hun i tvivl om, hvorvidt der ville komme noget på papiret. Det gjorde der, og vil hun bruge de personlige betragtninger til at udvikle sig selv som leder.

”Det har været en del af min videreudvikling af mit personlige lederskab. Jeg er blevet klarere på, hvad jeg selv står for,” siger hun og uddyber:

”Det bliver klart for mig, hvad jeg tænker og føler, og når jeg ser det lidt på afstand, kan jeg overveje, om det harmonerer med, hvordan jeg gerne vil være som leder,” siger hun.

Karin Pihl Rasmussen har talt med de andre ledere, der har bidraget til bogen. Selvom de har forskellig baggrund og job, kan de nikke genkendende til, hvad der står i bogen – også de linjer, de ikke lige selv står for.

”Vi er jo alle ledere. Vi er mennesker og beskæftiger os med ledelse af mennesker. Det er fælles for os,” siger lederen fra Ågård Børnehave.

Læs mere om Charlotte Larsens bog, ”Det værste og det bedste i mit liv som leder,” på forlagets hjemmeside.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.