BUPL-kongres vedtager nyt budget: Sådan bliver dit kontingent fremover

BUPL’s kongres har vedtaget et budget, som giver udsigt til voksende underskud. Læs her, hvad beslutningen betyder for dit kontingent og BUPL’s muligheder frem mod OK24.
De delegerede ved BUPL's kongres stemmer med stemmekort
BUPL's kongres benyttede både digital stemmeafgivelse og afstemning på gammeldags manér med de farvede stemmekort.

Det bliver ikke dyrere at være medlem af BUPL i de kommende to år, har BUPL’s kongres netop besluttet. Dermed vil det stadig koste 504 kroner om måneden at være medlem af BUPL som fuldtidsansat pædagog.

”Lige nu bliver vores medlemmer presset på økonomien – primært på grund af buldrende inflation,” sagde Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer og forretningsudvalgsmedlem i BUPL, om baggrunden for endnu en gang at fastfryse kontingentet.

Fastholdelsen af kontingentet blev vedtaget med overvældende flertal.

Kort tid efter beslutningen om at fastholde kontingentet, vedtog kongressen et budget som giver et forventet underskud på 20,7 millioner kroner over de næste to år.

Ingen stigning trods 12 års inflation: Så meget mere var dit kontingent værd i 2010

Også de næste to år vil det koste 504 kroner om måneden at være medlem af BUPL som fuldtidsansat pædagog, For deltidsansatte på 15-30 timer om ugen vil kontingentet være på 392 kroner om måneden.

Sidste gang, BUPL-kontingentet blev hævet var i juli 2010. Dengang blev kontingentet hævet fra 496 kroner til 504 kroner for fuldtidsansatte pædagoger.

Siden da har inflation og prisudvikling i samfundet dog medført, at de 504 kroner er blevet væsentligt mindre værd. Faktisk svarede 504 kroner i 2010 til hele 631 kroner i dag.

Sydøst-forslag vedtaget: Flere penge ud lokalt, men egenkapitalen skrumper

Hovedbestyrelsens oprindelige budgetforslag lagde kun op til et forventet underskud på 14,1 millioner kroner. Men på kongressen vedtog de delegerede– efter forslag fra BUPL Sydøst – at hæve BUPL’s tilskud til de lokale fagforeninger med samlet 6,6 millioner kroner over de næste to år. 

”Økonomien er begyndt at få reelle konsekvenser for servicen til medlemmerne,” sagde Jørgen Krossing Eberhardt fra BUPL Sydøsts delegation om baggrunden for det forslag, som kongressen altså endte med at vedtage.

Dermed er det forventede underskud mere end dobbelt så stort som det i budgettet fra 2020-kongressen. Dengang blev det forventede underskud dog vendt til et overskud (se boks).

Lasse Bjerg Jørgensen vurderer, at kongressens beslutning betyder, at BUPL kommer til at tære mere på egenkapitalen i de kommende år.

Trods mindre i pengetanken: Frygt ikke for OK24

Konsekvensen af kongressens beslutning er, at der skal sættes turbo på de beslutninger, der blev vedtaget, for at engagere flere medlemmer og få flere til at melde sig ind i BUPL, vurderer hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.

”Både fordi vi har brug for flere i fællesskabet og fordi vi får brug for flere medlemmer for at have økonomi til de mange aktiviteter, vi har vedtaget. Det gælder eksempelvis styrkelsen af de tillidsvalgte, så pædagogerne ude på arbejdspladserne oplever at have BUPL endnu tættere på dem,” siger han.

Pædagogerne skal dog ikke være bekymrede for, at en skrumpende egenkapital hos BUPL får konsekvenser ved OK24, forsikrer Lasse Bjerg Jørgensen:

”Vi har sparet penge op og vi har aldrig været så forberedte til en overenskomstforhandling som nu. Så der er masser af penge til at kæmpe for pædagogernes dagsordener frem til OK24, og hvis det skulle ende med et resultat, pædagoger vælger at sige nej til, så er vi også klar til det,” siger han.

Udsigt til underskud vendt til overskud: BUPL-kongres godkender sundt regnskab

  • Ved kongressen i 2020 vedtog de delegerede et budget, som gav udsigt til et samlet underskud på 9,4 millioner kroner over de næste to år.

    Regnskaberne for 2020 og 2021 endte dog med et overskud på 5,2 millioner kroner.

    Regnskaberne med de uventede overskud blev godkendt af de delegerede ved årets kongres.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.