BUPL henter 73 millioner kroner til skadede pædagoger

Sidste år skaffede BUPL 73 millioner kroner i erstatning til medlemmer, som havde fået en arbejdsskade. Skadetendens blandt pædagoger understreger problemerne i ny arbejdsskadereform, advarer BUPL. Læs her, hvad du bør gøre, hvis du kommer til skade på jobbet.
Kvinde med hovedpine og dårligt psykisk arbejdsmiljø

Fald, tunge løft og et arbejdsmiljø, som kan slide psyken ned. Hvert år bliver pædagoger ramt af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme, som kræver hjælp fra BUPL.

I langt de fleste tilfælde er skaderne midlertidige. Men af og til er konsekvenserne langvarige eller kroniske for pædagogerne.

Og det er især sidstnævnte kategori, som har medvirket til, at BUPL i år 2021 skaffede 73 millioner kroner i erstatning til 124 pædagoger, som havde fået arbejdsskader. I alt afsluttede BUPL 456 arbejdsskadesager i år 2021.

Året før hentede BUPL 69 millioner kroner til 107 arbejdsskadede pædagoger i 277 afsluttede sager.

Sager, som bliver afvist af arbejdsskademyndighederne, handler typisk om erhvervssygdomme forårsaget af dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Ny tendens: Flere pædagoger får hovedskader

BUPL’s statistikker viser en stigning i antallet af afsluttede sager om hovedtraumer fra 19 sager i 2020 til 48 sager i 2021. Og netop denne type af arbejdsskade giver ofte større erstatning end eksempelvis ryg-, skulder- og knæskader, som også er blandt de arbejdsskader, pædagoger ofte kommer ud for.

”En hjernerystelse vil ofte give følger i form af daglig hovedpine, koncentrations- og hukommelsesbesvær, træthed med videre. Det kan få langvarige konsekvenser for pædagogernes arbejdsevne, og det bidrager til erstatningens størrelse,” forklarer Stephanie Rana, advokat i BUPL’s arbejdsskadeafdeling.

Hovedskaderne opstår blandt andet ved faldulykker, ved at pædagoger slår hovedet mod eksempelvis skabe eller døre eller i situationer, hvor børn kaster med hårde genstande og rammer pædagoger.

Understreger problemer med ny reform: Dårligt nyt for mange pædagoger

Mens det store antal hovedskader hos pædagoger medvirkede til det høje erstatningsbeløb udbetalt til pædagoger sidste år, understreger det også de problemer, BUPL har påpeget ved den reform af arbejdsskadesystemet, som Folketinget vedtog i september 2022.

BUPL har blandt andet påpeget, at reformens nye måde at beregne erstatning på kan koste deltidsansatte pædagoger, som kommer ud for alvorlige arbejdsskader, store summer over et arbejdsliv.

Samtidig er det svært for netop pædagoger med hovedtraumer at udnytte reformens nye muligheder for omskoling med løn.

Læs også: BUPL i hård kritik: Ny reform skader deltidsansatte pædagoger

Når uheldet er ude: Anbefaler hurtigt lægebesøg

Pædagoger kan anmelde en arbejdsskade helt op til et år efter, at skaden er sket. Alligevel anbefaler Stephanie Rana fra BUPL’s arbejdsskadeteam, at pædagoger, som kommer ud for en arbejdsskade, går til læge hurtigt og helst inden for den første uge (se boks nederst).

”Hvis man kommer ud for en arbejdsskade, som viser sig at give langvarige symptomer, kan hurtig og jævnlig lægekontakt være med til at dokumentere, at de pågældende symptomer skyldes arbejdsskaden. Det øger chancen for, at skaden anerkendes, og det hjælper BUPL i vores arbejde for at skaffe erstatning til medlemmer, som bliver ramt af arbejdsskader,” siger hun.

Læs mere om BUPL’s arbejdsskader her. 

Sådan får du hjælp af BUPL, hvis du får en arbejdsskade

 • Får du som pædagog en arbejdsskade, er BUPL klar med hjælp og rådgivning. Jo tidligere BUPL kommer ind i sagen, desto bedre kan BUPL rådgive dig. Start med at udfylde enten et ulykkesskema eller et erhvervssygdomsskema, sammen med din lokale fagforening, som sender din sag ind til BUPL Forbund til behandling.

  Som medlem af BUPL kan du få:

  • hjælp til at anmelde din skade
  • løbende rådgivning undervejs i sagen om, hvordan du skal forholde dig til besvarelse af spørgeskemaer, indkaldelse til speciallægeundersøgelser mv.
  • en vurdering af om afgørelser fra arbejdsskademyndighederne i din sag er korrekte i henhold til gældende lov og praksis
  • hjælp med en eventuel anke af afgørelser
  • en vurdering af, om der er basis for, at BUPL på dine vegne også skal rejse et erstatningskrav mod din arbejdsgiver, andre ansvarlige mv.

  Vigtigt at huske hvis du får en arbejdsskade:

  • der gælder en frist på 1 år til at anmelde en arbejdsskade, fra skaden er sket
  • at gå til lægen hurtigst muligt og helst indenfor den første uge efter skaden. Hurtig lægekontakt og herefter jævnlig lægekontakt om skaden kan tjene som dokumentation for, at skaden er årsag til symptomer lang tid efter. Det øger chancen for, at skaden kan anerkendes.

  Læs mere her.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.