Børnechefer advarer: Her rammer pædagogmanglen hårdest

En lang række børnechefer er bekymrede over kombinationen af pædagogmangel og et stigende antal børn med særlige behov, viser ny undersøgelse. Konsekvenserne af pædagogmanglen rammer visse børn og institutioner særligt hårdt, vurderer børnecheferne.
hver anden daginstitutionspædagog oplever, at et stigende antal børn ikke trives
I en ny rundspørge advarer landets dagtilbudschefer om, at at pædagogmanglen blandt andet kan gå ud over arbejdet med børn, som har særlige behov.

I langt de fleste kommuner er der kommet flere daginstitutionsbørn med særlige behov, og det kræver i stigende grad pædagogfagligt uddannet personale at løse de pædagogiske opgaver.

Sådan lyder det fra landets dagtilbudschefer i en ny rundspørge foretaget af Epinion for BUPL.

Dagtilbudscheferne fortæller dog, at det er blevet sværere at tiltrække pædagoger til ledige stillinger i deres kommune.

Og næsten halvdelen af dem advarer decideret om, at pædagogmanglen gør det vanskeligt at sikre kvaliteten i daginstitutionernes pædagogiske arbejde (se resultater nederst).

Udvikling kan ramme visse børn særligt hårdt

Næsten halvdelen af dagtilbudscheferne i rundspørgen er bekymrede for, at fortsat pædagogmangel særligt vil gå ud over institutionernes arbejde med børn i udsatte positioner.

Merete Villsen, formand for Børne- Kulturchefforeningens dagtilbudsnetværk, advarer om, at manglen på pædagoger kan øge risikoen for, at der ikke bliver taget hånd om de børn og familier, som har brug for noget særligt:

”Min bekymring går ikke så meget på, om man kan rekruttere til de særlige pædagogfaglige indsatser som for eksempel de sociale normeringer. For dem har mange pædagoger stor interesse i. Jeg er primært bekymret for, at pædagogmanglen kan medføre en udhuling af fagligheden i hverdagen, hvor pædagoger står alene med de tungeste opgaver og bliver slidt til skade for både dem selv og for børn og familier,” siger Merete Villsen, som til daglig er dagtilbudschef i Aalborg Kommune.

Gode råd: Fokusér på trivsel og pædagogisk vejledning

Børn&Unge har bedt dagtilbudschef Merete Villsen give et par gode råd til, hvad daginstitutioner, som oplever pædagogmangel, kan gøre for at understøtte pædagogfaglighed og trivsel.

  • Fokusér på at skabe tryghed og et godt arbejdsmiljø samt en veltilrettelagt dag.
    De faktorer er vigtige for at fastholde medarbejdere og mindske sygefravær - særligt når hverdagen bliver presset.
  • Stræb efter en kultur i institutionen, hvor pædagogerne har tid og rammer til at vejlede medhjælperne.
    Det understøtter, at pædagogfagligheden formidles og udbredes til ufaglærte medarbejdere.

Merete Villsen lægger desuden vægt på, pædagogmanglen er en udfordring, som øger kravene til lederne. Det kan du læse mere om her.

BUPL: Det kræver høj faglighed at sikre børns trivsel og udvikling

BUPL-formand Elisa Rimpler er ikke overrasket over at et stort flertal af dagtilbudscheferne peger på, at der er behov for ansatte med en pædagogfaglig uddannelse.

”Vi ser flere børn, som mistrives og flere børn med særlige behov. Og det harmonerer bare rigtig dårligt med, at kun omkring halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne har en pædagoguddannelse. Det er klart, at det kræver høj faglighed, hvis vi skal give alle børn de bedste muligheder i livet, og sikre deres trivsel og udvikling i gode og stærke børnefællesskaber, siger Elisa Rimpler.

Hun peger på, at der akut mangler 4000 pædagoger, og at der er behov for politisk handling her og nu for at modvirke, at pædagogmanglen bliver endnu værre de kommende år:

”Det skal være mere attraktivt at blive og være pædagog, hvis vi skal skaffe pædagoger nok til børnene. Det kræver både en løn, der matcher vores uddannelsesniveau og tid nok til at bruge sin faglighed,” siger BUPL-formanden.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.