Bæredygtighed rykker ind på stuen: Her er børnenes hverdag blevet grønnere

Et stigende antal kommuner bliver belønnet med Friluftsrådet bæredygtighedsflag, viser nye tal. Se kommunerne her og få fire gode råd til, hvordan I kommer i gang med det pædagogiske arbejde omkring naturdannelse og bæredygtighed.
Pige sidder på hug og kigger på plante. I baggrunden graver dreng i jorden.
Friluftsrådet uddelte 64 bæredygtighedsflag sidste år. Flere end året før, hvor ordningen blev etableret.

Græsset får lov til at blive langt, affaldet bliver omhyggeligt sorteret, og der bliver bygget kvashegn til smådyr eller sat kasser op til fuglene. Der er mange grønne tiltag i landets dagtilbud. Så mange, at Friluftsrådet i 2023 har givet flere af de såkaldte bæredygtighedsflag end året før.

64 børnehaver, vuggestuer og dagplejer fik sidste år Grønne Spirers Bæredygtighedsflag som en anerkendelse af, at børnene introduceres til bæredygtighed, naturens mangfoldighed og en grøn hverdag. I 2022, hvor ordningen blev etableret, uddelte rådet 55 bæredygtighedsflag.

På kortet nedenfor kan du se, i hvilke kommuner der blev uddelt bæredygtighedsflag i 2023.

Børn hjælper med at passe på vores ressourcer

I Friluftsrådet er Ida Kryger, der er projektleder for Grønne Spirer, glad for, at bæredygtighedsflaget bliver søgt af flere børneinstitutioner.

"Bæredygtighedsflaget synliggør arbejdet med naturdannelse og bæredygtighed i det pædagogiske arbejde. Børnene er med til at hjælpe naturen og passe på vores ressourcer, når de bygger kvashegn, sætter fuglekasser op, genbruger legetøj, planter træer og blomsterenge og selv dyrker kartofler og gulerødder. Forskning viser, at nærhed til naturen fremmer nysgerrighed, viden og ansvarsfølelse hos børnene," siger Ida Kryger.

Børnene planter tomat- og æblekerner

Dreng kigger ned i fyldt komposttønde
En kompostordning giver børnene mulighed for at følge med i naturens processer med at nedbryde mad- og haveaffald.

En af institutionerne, der har fået Grønne Spirers Bæredygtighedsflag, er Gladsaxe Skovbørnehave, som har bragt FN's verdensmål for bæredygtig udvikling ned i børnehøjde. Her har børnene bl.a. arbejdet med at reducere madspild og plantet tomat- og æblekerner.

Gladsaxes borgmester Trine Græse (S) hejste bæredygtighedsflaget den 4. januar i år. Hun er glad for, at børnehaven er med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i kommunen.

”Som verdensmålskommune og FN Børnevenlig By har vi et stort fokus på både bæredygtig omstilling og på at inddrage vores børn i hele den bæredygtige tænkning. Det er Gladsaxe Skovbørnehave et rigtig godt eksempel på. Her er det at kunne hejse det grønne flag en stor motivationsfaktor, fordi det er et synligt tegn på, at deres indsats bliver både set og værdsat. Den synlighed, det grønne flag giver, gør samtidig, at de bliver gode rollemodeller for alle andre børnehuse – ikke kun i Gladsaxe, men i hele Danmark”, mener Trine Græse.

En grønnere hverdag for børnene 

Udover bæredygtighedsflaget uddeler Friluftsrådet også Grønne Spirer Flaget til institutioner, der tilbyder børnene natur og udeliv i hverdagen. I alt har 307 børneinstitutioner fået tildelt et grønt flag i 2023.

Godt 1.000 børneinstitutioner er derudover medlem af Grønne Spirer, hvor de får tilbudt naturpædagogiske materialer, kurser og seminarer.

Sådan inddrager I bæredygtighed i det pædagogiske arbejde

  • Tag udgangspunkt i positive følelser. Når vi hjælper dyrene med at få et sted at være eller sparer på vores vand for at sikre nok til alle, er det nemt for selv små børn at føle meningsfuldhed. Fuglekasser, kvasbunker, vandopsamlingstønder og måske et brændenældehjørne til sommerfuglens larver er gode projekter at starte bæredygtighedsarbejdet med.
  • Arbejd pædagogisk med de vaner, som vi er ved til at tilegne os på samfundsniveau. Når børn, pædagoger og forældre arbejder med f. eks. affaldssortering, sikres sammenhænge og genkendelighed, samtidig med at der er mulighed for at følge op med undersøgende aktiviteter og læring. Gode aktiviteter er affaldssortering, nedbrydningsforsøg, besøg i genbrugsforretningen eller -stationen og kompostering af madaffald.
  • Start med at forankre enkle aktiviteter, og husk at bæredygtighedsarbejdet aldrig må blive en opgave, som påhviler en enkelt ildsjæl eller naturpædagog. Alle skal være med, når institutionen ændres mod en grønnere hverdagskultur.
  • Få hjælp udefra, og gør det grønne til en fælles sag. Kommunens servicemedarbejder kan hjælpe med at bevare det høje græs og levere kvas og en kompostbeholder. På Grønne Spirers kurser om naturdannelse og bæredygtighed kan I dele erfaringer med andre, og forældre og bedsteforældre kan hjælpe med blomsterhaver og krydderurtebede. I kan invitere til høstfest, byttedage og grønne flaghejsninger.

Kilde: Friluftsrådet

Krav til bæredygtig mærkning

Indsatsen omkring det nye bæredygtighedsflag tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, hvor bæredygtighed nævnes sammen med udeleg og naturoplevelser.

For at kunne søge om Grønne Spirers Bæredygtighedsflag skal institutionen konkret have arbejdet med grønne aktiviteter med børnene i mindst fire måneder – f. eks. lavet regnvandsopsamling, kvashegn, ladet naturen rode, indført en byttebiks, sået en blomstereng, skabt smådyrsoaser, sat fuglekasser op eller komposteret frokostresterne.

Mindst en medarbejder skal have deltaget i et kursus eller en konference med fokus på bæredygtighed eller vild natur på legepladsen. Og forældrene skal informeres og eventuelt involveres i de grønne initiativer.

Kilde: Friluftsrådet

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.