Arbejdsgivere laver fejl: BUPL henter 6,5 millioner kroner til opsagte pædagoger

Næsten hver anden gang en pædagog bliver opsagt, lever afskedigelsen ikke op til reglerne. Alene i 2020 forhandlede BUPL 6,5 millioner kroner ekstra hjem til pædagoger, fordi deres opsigelse ikke var efter bogen. BUPL opfordrer kommunerne til at styrke rådgivning, så problematiske afskedssager kan forebygges.
flere håndflader

Der er god grund til at have sin fagforening i ryggen, hvis man som pædagog bliver fyret fra sit arbejde. BUPL finder nemlig grund til kritik i næsten hver anden pædagogfyring, og kritikken giver mulighed for en forhandling, som kan forbedre vilkårene for den opsagte pædagogs afsked.

I år 2020 forhandlede BUPL 555 fyringssager, netop fordi afskedigelserne ikke var kørt efter bogen. Det er 44 procent af samtlige opsigelsessager. I fire ud af fem forhandlinger forbedrede BUPL vilkårene for den opsagte pædagog og hentede derved godt 6,5 millioner kroner hjem til pædagoger, hvis opsigelser ikke havde været efter bogen.

Læs også: Sådan hjælper BUPL opsagte pædagoger: Hver 12. fyringssag trækkes tilbage

BUPL: Styrk forebyggelsen

Pædagogernes fagforening står altså klar med hjælp og vejledning til opsagte pædagoger. Men der bør være orden i sagerne fra start, understreger BUPL’s formand Elisa Rimpler:

”Uanset baggrunden for en opsigelse så skal den altid foregå med ordentlighed og dermed også med orden i sagsbehandlingen. Alt andet er urimeligt overfor den enkelte, men også i forhold til institutionens arbejdsmiljø. Der skal være orden i sagerne. Også i de tilfælde hvor man er nødt til at afskedige,” siger hun.

Den kedelige statistik kalder på et tættere samarbejde lokalt mellem fagforening og kommune, mener Elisa Rimpler.

”Eksempelvis via tillidsrepræsentanten. Kan vi i højere grad forebygge afskedigelse, bortvisning eller langstrakte sager, for eksempel ved at udvikle eller omplacere den enkelte, så hjælper vi ikke alene den enkelte, men forbedrer også tilliden på arbejdspladsen og dermed arbejdsmiljøet.”

Ledere: Kommuner skal sikre stærk rådgivning

Formand for lederforeningen i BUPL, Eva Munck Immertreu, opfordrer kommunerne til at sikre den nødvendige rådgivning til institutionslederne, så antallet af opsigelsessager med fejl og mangler minimeres mest muligt:

”Vi oplever desværre, at der er utroligt stor forskel fra kommune til kommune på den støtte og rådgivning, som vores ledere kan trække på hos forvaltningerne. Og sådan bør det jo ikke være. Vi taler om komplicerede personsager, som den enkelte leder står helt alene med.”

Eva Munck Immertreu har et ganske enkelt bud på, hvordan man kan forebygge, at opsigelsessager går skævt:

”Alle ledere skal have en direkte kontakt og indgang til forvaltningen, hvor de kan få enten vejledning eller konkret hjælp til at håndtere sagerne. Det er i alles interesse.”

 

Udpluk: Det forhandlede BUPL hjem til opsagte pædagoge

Typiske forbedrede afskedsvilkår:
 • Fritstilling i opsigelsesperioden: 253 sager
 • Afskedigelse erstattet af gensidig aftale om fratrædelse: 123 sager
 • Opsigelsen trukket tilbage: 46 sager
 • Genansættelsesklausul (typisk i forbindelse med raskmelding): 42 sager
 • Omplacering: 34 sager
Økonomiske kompensationer:
 • Godtgørelse for usaglig opsigelse: 55 sager (3.048.822 kroner)
 • Ændring af opsigelsesvarsel (jf. Overenskomst): 27 sager (839.779 kroner)
 • Opsigelsesvarsel forlænget: 23 sager (898.150 kroner)
 • Betaling af andre ydelser: 16 sager (276.000 kroner)
 • Kompensation for forvaltningsretlige mangler: 4 sager (80.000 kroner)
 • Godtgørelse for andre krænkelser: 9 sager (860.000 kroner)
 • Ved bortvisning: erstatning for løn i opsigelsesperioden: 3 sager (550.000 kroner)

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.