10 pointer om øremærket orlov: Alle vinder på fars barsel

De positive effekter står i kø, når fædrene tager mere orlov med deres børn. De negative effekter er minimale, lyder det fra forsker i
kønsulighed og forældreskab.

Mange mødre er i oprør ved udsigten til, at de fremover skal dele barselsorloven mere lige med barnets far. Det lægger arbejdsmarkedets parter op til i et forslag til en reform af barselsreglerne. Forslaget udspringer af EU-regler og skal vedtages af Folketinget, før det en realitet.

Men en øremærket barselsorlov giver store fordele for både barn, mor og far, siger Philip Rosenbaum, der er adjunkt i økonomi fra CBS og førende forsker i kønsulighed og forældreskab.

Sammen med kolleger har han sammenholdt flere end 100 internationale og danske studier, der ser på effekterne af reformer i barselsorlov over tid i en række lande.

Konklusionen er klar: Det gavner kvindens økonomi, styrker relationen mellem barn og far og forebygger skilsmisser, når øremærket barsel får mor til at slippe tøjlerne lidt og lader far komme til. Ligesom det aldrig har været for mor, er det ikke en helt gratis omgang for far.

Her får du 10 pointer om konsekvenserne ved øremærket barsel fra Philip Rosenbaum:

1. Relationen mellem far og barn styrkes

”Først og fremmest får faderen en meget tættere relation til barnet, og den relation fortsætter senere i livet. Når man som far får lov til at være sammen med sit barn fra begyndelsen, får man en forståelse for, hvad vil det sige at passe på et barn, og hvilke behov barnet har. Lige pludselig er hjemmet ikke kun mors domæne.”

2. Mere lighed i hjemmet

”Det betyder, at fædrene også efter barselsperioden er meget mere engagerede i husholdningsarbejdet. De tager sig mere børnene, når de er syge, og de er der simpelthen mere for familien.”

3. Mors karriere og helbred får et løft

”Kvinderne får friere hænder til også at tage fat om deres karrierer, når de ikke står alene og ofte er eneste ansvarlige. Når faderen tager barsel, ser man også en gavnlig effekt på moderens helbred, fordi parret kan dele de stressrelaterede opgaver, der er ved at få børn.”

4. Færre går fra hinanden

”Et studie fra Island viser, at skilsmisseraten 15 år efter indførelsen af øremærket barselsorlov til fædre var faldet med cirka 10 procentpoint. Forældrene kommer ind i hinandens verden: Faren forstår, at det er hårdt at tage sig af børnene og at være hjemme. samtidig er moren ikke længere kun en mor, der tager sig af børn og hjem, men også kommer med input fra arbejdslivet og en økonomisk kapital.”

5. Kønsuligheden mellem mors og fars indkomst mindskes

”I 1998 fik danske fædre fire ugers øremærket barsel i stedet for to. Et dansk studie viser, at de to ekstra uger til faderen fik mødrenes andel af husholdningsindkomsten til at vokse med 1,2 procentpoint. Det skyldes blandt andet, at det i lidt mindre grad var mor, der skulle tage barns første sygedag, og at faderen hjalp mere til i hjemmet.
Den nye reform ventes at give kvinderne en endnu større økonomisk gevinst, fordi de ikke er væk fra arbejdsmarkedet nær så længe.”

6. Den lange barsel koster mere end to korte

”Familien sparer penge, når forældrene deler orloven op i to kortere imellem sig i stedet for, at den ene holder én lang orlov. Man kan godt være væk i 3-4 måneder fra jobbet og derefter vende tilbage og fortsætte som før. Hvis man er væk i over et år, kommer man ud af alle projekter, og andre overtager ens opgaver. Og så skal man starte forfra. Især 20’erne og 30’erne er formative år for karrieren, hvor man ofte ser folk stige i graderne. Derfor risikerer kvinder med lange orlovsperioder at misse vigtige poster.”

7. Lang barsel kan i værste fald føre til depression

”Det gavner på mange måder mors og barns helbred, når moderen tager barsel i op til seks måneder. Det kan blandt andet mindske hendes stress og risikoen for, at barnet bliver indlagt. På den længere bane gavner det også barnets uddannelse. Men hvis moderen holder mere end seks måneders barsel – der, hvor fraværet begynder at koste hende i forhold til arbejdslivet – så er der ingen ekstra gevinster for hverken hendes eller barnets helbred. Modsat indikerer et enkelt studie, at de helt lange barsler på omkring halvandet år i få tilfælde risikerer at kunne føre til depression.

8. Fars løn får et lille nøk nedad i begyndelsen

”Vi kan se, at der er en lille negativ indflydelse på indkomsten, når far tager øremærket barsel, men kun på kort sigt. Det skyldes, at han måske bliver forfremmet et halvt år senere, end han ellers ville. På lang sigt kan man ikke se på hans løn, at han har været på barsel.”

9. Der vil gå barsel tabt i starten

”Det kommer nogle gange til at lyde, som om at øremærket barsel til fædrene er en mirakelkur. Det er det ikke, men det er en forbedring.
Og det kommer til at tage noget tid, før fædrene tager hele den øremærkede barsel. Derfor vil der i begyndelsen være barsel, der går tabt og børn, som sendes tidligere i institution.”

10. Øremærkning og fuld løn er guleroden

”Tre forudsætninger skal opfyldes, før mænd for alvor benytter sig af muligheden for at tage en længere barselsorlov: Hvor stor lønkompensationen er, om orloven er øremærket og kulturen omkring mænd på barsel. Og kultur ændrer sig jo med tiden.”

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.