Omsorgskrisen skal stoppes

Når så mange børn og unge mistrives, er det tegn på, at betingelserne for børn og unges liv ikke er i orden. At rammerne for børnenes trivsel i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud ikke er indrettet efter børnenes behov, skriver Elisa Rimpler, BUPL’s formand, i lederen, Børn&Unge nr. 8.

Stadig flere børn og unge mistrives. Eksperterne taler ligefrem om en epidemi. For en stor dels vedkommende er mistrivslen så massiv, at børnene allerede fra en tidlig alder har behov for psykiatrisk hjælp. 
Ellers velfungerende børn og unge går rundt med en konstant følelse af ikke at være gode nok. At de ikke passer ind. Det er stærkt bekymrende.

Der er en tendens til at individualisere børns stigende mistrivsel, men problemerne bor ikke i barnet. Når så mange børn og unge mistrives, er det tegn på, at betingelserne for børn og unges liv ikke er i orden. At rammerne for børnenes trivsel i daginstitutioner, skoler og fritidstilbud ikke er indrettet efter børnenes behov. Det er der, vi skal sætte ind. Det nytter ikke, at vi som samfund først skrider til handling, når skaden er sket. 

Årsagerne til mistrivsel er mange. Den sti, vores børn og unge skal gå på for at passe ind, bliver smallere og smallere, allerede fra de er helt små. Forventningspresset i skolen er stigende. Det samme er de sociale krav. Idealerne bliver mere og mere uopnåelige. Flere føler sig ensomme og tilstrækkelige. Forstærket via de glansbilleder, som sociale medier fremstiller. 

Men mulighederne for den tidlige indsats og forebyggelse halter gevaldigt. Ud over at daginstitutionerne mangler pædagoger, så er frirummene blevet færre. På fritidsområdet er der forsvundet to milliarder kroner siden 2013 – og tendensen fortsætter nu i de kommunale budgetter, hvor stribevis af kommuner planlægger endnu flere besparelser på fritidsområdet. 

Det er en skændsel, at politikerne sparer de få arenaer væk, hvor børn og unge støttet af dygtige pædagoger kan danne og styrke positive fællesskaber med plads til alle. Vi ved som pædagoger, at vores arbejde gør en kæmpe forskel for børn og unge, men vi ved desværre også, at rammerne gør det svært at nå alle. 

Den stigende mistrivsel blandt børn og unge er en af vor tids største udfordringer. Hvis vi skal knække kurven, kræver det et langt større fokus på de rammer og forhold, vi byder børn og unge. Fra vuggestuen til ungdomsklubben.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.