Ja eller nej til OK 21?

Der er stadig lang vej til ordentlige løn- og arbejdsvilkår og mange kampe, der skal kæmpes, skriver BUPL-formand Elisa Rimpler i lederen, Børn&Unge nr. 3. Lederen handler om den overenskomstaftale, som er til urafstemning netop nu.

Det er det valg, som du og tusindvis af andre pædagogkolleger om lidt skal træffe. Jeg og en enig hovedbestyrelse anbefaler et ja, men valget er dit.

Og hvis du ikke allerede har gjort det, vil jeg opfordre dig til at bruge din stemme, inden urafstemningen lukker den 29. marts.

For det er vigtigt. Medlemsdemokratiet er det, der sætter retningen i BUPL. Og uanset om du sætter kryds ved ja eller nej, er det vigtigt, du tager stilling. Selvom overenskomstresultatet for de næste tre år isoleret set ikke er det mest prangende i fagbevægelsens historie, så har vi kæmpet for at udnytte hver en krone og sætte vigtige fingeraftryk for vores profession og vores fællesskab.

Det er vores fællesskab, der har insisteret på at forhandle trods krisen og dermed sikret en reallønsfremgang i stedet for en løntilbagegang. Og vi har fået en vigtig symbolsk ligelønspulje hjem sammen med et håndslag fra vores kolleger i Forhandlingsfællesskabet, der manifesterer den insisterende stemme, der beder om hjælp til at løse det lønefterslæb, der umuligt løses via overenskomsten.

Der er stadig lang vej til ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Og der er mange kampe, der skal kæmpes. Nogle af kampene skal vi tage over forhandlingsbordet med Kommunernes Landsforening. Andre lokalt med forvaltningen i kommunerne. Andre igen kræver politisk fokus og handling fra Christiansborg. Det er allesammen kampe, vi skal stå sammen om.

Vejen til højere løn og et stærkere fagligt fundament er ikke let. Men vi skal sammen vælge hvert eneste skridt, vi tager. Og du skal nu tage stilling til OK21. Sæt dig godt ind i stoffet. Tal med din tillidsrepræsentant og dine kolleger, og find mere viden i denne udgave af Børn&Unge og på BUPL.dk, så du er klar til at afgive din stemme. En høj stemmeprocent er vigtig, så vi får et så solidt fundament for det videre arbejde som muligt.

Uanset om det bliver et ja eller et nej til OK21, så er BUPL selvfølgelig klar, og jeg er klar til det næste vigtige skridt for pædagogers løn og anerkendelse.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.