Det der gør livet værd at leve

"Jo hurtigere pædagoger og lærere kan være på arbejde, jo hurtigere kan vi genoptage det vigtige arbejde, vi har med at sikre, at børn og unge kommer godt tilbage til det liv, der skal leves. Med stærke, givende fællesskaber og venskaber, men også med den omsorg og nærhed, der gør livet værd at leve," skriver Elisa Rimpler i denne leder fra Børn&Unge nr. 2/2021.

Rundt omkring i verden kommer der fra børne- og underviserorganisationer alarmerende meldinger om en stigende mistrivsel blandt børn og unge, som skyldes de sociale restriktioner under corona.

Coronaforebyggelse handler ikke alene om at forebygge sygdom og død, men også om at sørge for, at de børn og unge, der heldigvis sjældent bliver alvorligt fysisk syge af COVID-19, ikke ender i vedvarende ensomhed, får ar på sjælen eller psykisk sygdom.

I Los Angeles har der været så mange selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge under 18 år, at man har set sig nødsaget til at sætte gang i en genåbning for dele af skolerne, selvom udviklingen i smittede og alvorligt syge ikke går den rigtige vej. Også herhjemme melder Børns Vilkår om en rødglødende børnetelefon. Pædagoger over hele landet har sat opsøgende aktiviteter i gang for de børn, der ikke er eller ikke har været i nødpasning i skoler, SFO og klubber, fordi vi kan mærke den stigende mistrivsel.

Allerede i foråret råbte BUPL vagt i gevær, da læger på sundhedsområdet talte om, at der skulle være afstand mellem børnene og mellem børn og pædagoger i vuggestuer og børnehaver, men også advarede familier mod, at børnene havde legeaftaler. For i et barns korte barndom har det vidtrækkende konsekvenser, hvis vi isolerer dem mere end højst nødvendigt, og hvis vi giver dem et unaturligt forhold til kropslig omsorg. Her ved vi som pædagoger, at leg, venskaber og kropskontakt er fuldstændig livsnødvendigt i et børneperspektiv.

Nu går vi forhåbentlig mod lysere tider, hvor vaccinerne igen kan bringe børnene tættere sammen. I BUPL synes vi, at myndighederne snorksover, når de ikke tænker den mentale sundhed ind i vaccineplanen. Jo hurtigere pædagoger og lærere kan være på arbejde, jo hurtigere kan vi genoptage det vigtige arbejde, vi har med at sikre, at børn og unge kommer godt tilbage til det liv, der skal leves.

Med stærke, givende fællesskaber og venskaber, men også med den omsorg og nærhed, der gør livet værd at leve.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.