2022 er fuld af store kampe

Børn og unge har krav på og brug for pædagoger med kompetencerne til at møde dem i deres behov – med nærvær, omsorg og viden rodfæstet i en stærk pædagogisk faglighed, skriver BUPL-formand Elisa Rimpler i denne leder fra Børn&Unge nr. 1, 2022.

Året er i gang, og vi har lagt fra land med orkan-styrke. Corona udfordrer i høj grad vores arbejdspladser og vores arbejdsmiljø. Vi insisterer på, at børnene har ret til en god hverdag med pædagoger, de kender og er trygge ved. Og vi insisterer på, at arbejdsgiverne skal afhjælpe et urimeligt arbejdsmiljø.

Pandemien har også forstærket den rekrutteringskrise, som flere kommuner befinder sig i, og som kun bliver værre, når minimumsnormeringer og stigende børnetal hæver efterspørgslen yderligere.

Men det er en stor fejl at gå på kompromis med fagligheden og kvaliteten i vores dag- og fritidsinstitutioner. Og i de kommende år skal vi arbejde endnu hårdere for at, vores profession får den anerkendelse, de vilkår og den løn, der modsvarer samfundets behov.

Børn og unge har krav på og brug for pædagoger med kompetencerne til at møde dem i deres behov – med nærvær, omsorg og viden rodfæstet i en stærk pædagogisk faglighed. Vi ved, at vi kan gøre en positiv, blivende forskel i deres liv, hvis vi får muligheden for det. Vi ved, hvad der skal til. Også på det trængte fritidsområde, hvor undersøgelse på undersøgelse viser bekymrende høj mistrivsel blandt børn og unge. Der er brug for pædagoger med høj faglighed.

Derfor bliver forhandlingerne om en styrket pædagoguddannelse meget vigtige. Det er fundamentet for vores profession og faglighed. Og en styrket pædagoguddannelse er afgørende for, at flere unge og voksne har lyst til at læse til pædagog.

Høj kvalitet på uddannelsen er et vigtigt redskab til at løse rekrutteringskrisen. Men der skal mere til. Både det arbejdsliv og den honorering, man kan se frem til, når eksamen er i hus, spiller en stor rolle. Alt for mange dygtige unge og voksne vælger faget fra, når de præsenteres for lønsedlen.

Også derfor afhænger professionen af det arbejde, der foregår i lønkomitéen – og ikke mindst af det arbejde, der kommer bagefter. Vi skal kunne se vejen til opgøret med det lønefterslæb, som pædagoger lider under.

Pædagogfaget er verdens bedste, og lønnen skal følge med.

Kalenderen for 2022 er altså fyldt op af kampe og mål, som vi skal nå. Sammen kæmper vi for et stærkt fællesskab af stolte -pædagoger. Godt nytår.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.