Pædagogens nytårstale til politikerne

Alle børn og unge har brug for at vokse i eget tempo med omsorg og de rette små skub. De skal føle sig betydningsfulde i trygge fællesskaber, skriver BUPL’s formand Elisa Rimpler i denne leder.

Efterårets valg er blevet udmøntet i en ny regering, der har et regeringsgrundlag med titlen ’Ansvar for Danmark’. Her står, at regeringen vil nedsætte en kommission for det gode børne- og ungeliv. Kommissionen skal komme med anbefalinger til, hvordan mistrivsel forebygges og afhjælpes.

Det er et arbejde, som BUPL uden tvivl vil blive involveret i. Inspireret af dronningens og statsministerens nytårstaler kunne min nytårstale til politikerne derfor lyde sådan her:

Pædagogerne er altid på børnenes side. Alle børn. Hver dag. Sammen med andre fagligheder kan og vil vi med pædagogikkens hjælp få flere børn og unge med. Men ikke uden hjælp fra jer, for I har magten til at prioritere vores arbejde.

Alle børn og unge har brug for at vokse i eget tempo – med omsorg og de rette små skub. De skal føle sig betydningsfulde i trygge fællesskaber. Have en ven. Og gode betingelser for at udvikle sig. Ikke mindst de børn og unge, der er sårbare og i udsathed.

Men det er en kompleks og tidskrævende opgave, ikke mindst fordi de herskende strukturer arbejder imod os. Og fordi det ligger i tiden, at vi skal være dygtigere, hurtigere og bedre – også indeni. Og hvis vi mislykkes, så lykkes vi ikke som mennesker.

Vi har brug for en politik, der afskaffer børnefattigdom, og som sætter børneperspektivet i centrum med konkret handling.

Vi har brug for ordentlige ressourcer, mindre børnegrupper, mere tid til faglighed, flere pædagogkolleger og et kommunalt system, der sikrer, at vi nemmere kan samarbejde med andre fagligheder og ressourcepersoner, inden problemerne bliver uoverkommelige.

Vi har brug for, at der gøres op med de små og smalle kasser, der betyder, at børn og unge ikke føler sig gode nok. At der skrues ned for mål, tests og selvevaluering. Til gengæld skal der skrues op for legen, kreativiteten, entreprenørskabet, musikken, kropsligheden og børn og unges egen kultur.

Ved at styrke pædagogikken, styrker vi de fællesskaber, der bærer de svageste. Det må I forstå. I, der bestemmer.

Mit ønske for 2023 er, at I endelig forstår, at alting starter med et #godtbørneliv.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.