Lær af os. Vi fandt ro i en travl hverdag

Tre børnehuse i Faxe Kommune har succes med et trivselsprojekt, som handler om at finde tid til kerneopgaverne i en travl hverdag. Ro, nærvær, balance og bæredygtighed er nøgleord i projektet.

Det ville vi

Efter at vores tre børnehuse kom under fælles område­ledelse, ville vi styrke fællesskabet med et fælles projekt. Især ønskede vi at arbejde med både medarbejder- og børnetrivsel. Børneområdet mødes af mange nye tiltag. Udfordringen var at oversætte de politiske krav til de opgaver, vi allerede løser, så tiltagene ikke opleves som en konstant strøm af noget nyt – for det kan stresse. Vores fokus var at finde ro og balance i hverdagen. Vi ville styrke medarbejdernes grounding og sikre, at børnene oplever nærvær og tid til fordybelse, da det er grundlaget for at få livsduelige børn også på lang sigt.Sådan gjorde vi

Vi fik hjælp fra en ekstern konsulent til processen, som har bestået af blandt andet workshops, praktiske mindfulness- og vejrtrækningsøvelser, effektmåling og evalueringsmøder. Vi blev også introduceret til teori, for eksempel Joachim Bauers teori om spejlneuroner. Spejling handler om, hvordan man bringer sine egne følelser og eventuelle frustrationer ind i en konfliktfuld situation med en forælder eller i en stressende situation i garderoben. Her er vejrtrækningen og sproget redskaber til at skabe ro. Med børnene har vi lavet børneyoga, haft stilletid og planlagt aktiviteter i små børnegrupper, som giver mere ro.Det lærte vi

Projektet har kørt i et år, og evalueringerne viser, at både børn og voksne oplever færre konflikter og mere ro. I en af institutionerne er sygefraværet faldet fra 16 til 6 procent. Vi slutter til februar med en forældreaften, for projektet viser også, at forældreinddragelse er vigtig. Ligesom vi pædagoger har lært, at vi ikke skal planlægge for mange og for store aktiviteter med børnene. Det er fint bare at bage boller eller se på biller med en lille gruppe børn . Forældrene er blevet opmærksomme på, at det kan være godt med en nattøjsdag, og at deres børn ikke behøver at rende til alt muligt i weekenden. ’Keep it simple’ giver ro.Vores råd til andre

● Skab ro med få, simple aktiviteter og inddeling i små børnegrupper.

● I er selv et værktøj: Ligesom en boremaskine skal have nyt bor og smøres, skal pædagoger udvikle sig og passe på sig selv.

● Mærk efter selv, og italesæt sammen, hvad der skaber trivsel.Om projektet

Projektet om ’Ro, nærvær, balance og bæredygtighed’ involverer 60 medarbejdere fra børnehusene Mælkevejen, Heimdal og Karise i Faxe Kommune. De tre institutioner fik fælles områdeledelse i 2015, og projektet skaber sammenhæng institutionerne imellem. Det primære fokus er at udvikle børns og voksnes trivsel gennem fx øvelser i mindfulness, teori om spejlneuroner og forældreinddragelse. Konsulentfirmaet Evolvia faciliterer processen. Faxe Kommunes Forsknings- og Udviklingspulje støtter med 180.000 kroner. Kontaktpersoner er områdeleder Maiken Toftholm, mato@faxekommune.dk, og coach Stig Seberg.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.