Indkøring i daginstitutionen kan være en svær overgang for både barn og familie. Brug guiden som en hjælp eller tjekliste til at bakke op om en tryg indkøring, der tager udgangspunkt i det individuelle barn.

Opdateret d. 4. oktober 2018

Af: Trine Vinther Larsen (journalist), arkivfoto

10 trin til tryg indkøring
  1. Giv forældrene et spørgeskema med hjem med spørgsmål om barnets personlighed og behov. Brug det som udgangspunktet for en velkomstsamtale med forældrene. Tilbyd også en rundvisning i huset.

 

  1. Lad indkøringen tage den tid, det tager, men afsæt typisk mindst 14 dage, hvor forældrene er fleksible, og barnet gradvist komme længere tid i vuggestue – efter de første dage også uden forældrene. Forvent gråd ved farvel, men lad ikke barnet blive utrøsteligt.

 

  1. Tilstræb, at barnet hentes igen, ’mens legen stadig er god’, så barnet ikke er utrygt ved at komme igen dagen efter.

 

  1. Skal barnet sove i vuggestuen, så put barnet med egen dyne eller et tøjdyr med duften hjemmefra de første gange.

 

  1. Forældrene må aldrig gå uden et farvel, men de bør heller ikke trække afskeden ud. En kort, kærlig og tydelig afsked gør det nemmere for barnet at komme videre bagefter.

 

  1. Da børn ved vuggestuestart har en alder, hvor de har opdaget, at mor og far kan blive væk, og er bange for adskillelsen, kan forældrene lege borte-tit-tit lege hjemme og øve barnet i at forstå, at forælderen kan forsvinde, men kommer igen.

 

  1. Indret det fysiske læringsmiljø, så de små kan skærmes fra de større børn – for eksempel i spisesituationer, hvor ikke mindst et flaskebarn har brug for ekstra ro.

 

  1. Udvælg en primærpædagog, som følger barnet under indkøringen og tager de større samtaler med forældrene. Men lad også barnet tidligt danne relationer til andre voksne, da primærpædagogen ikke kan være der hele tiden.

 

  1. Som pædagog, der skal modtage et nyt barn, skal du kunne rumme og kramme barnet uanset, hvilket barn der kommer. Ingen børn er ens, så du skal kunne justere din adfærd efter det enkelte barns behov og personlighed.

 

  1. Forældrene er eksperter på deres børn, så er der noget, som bare ikke vil lykkes for dig, så brug deres viden om barnet.

Kilde: Tina Moes, pædagog i Hyttefadets vuggestue.

Læs hele temaet om vuggestuestart i Børn&Unge nr. 12 (åbner nyt link)