pædagogers omsorg for børn

Veje til flere pædagoger

Det skal være mere attraktivt at være pædagog. Se BUPL's bud på, hvordan vi kan få flere pædagoger og give grundlag for et godt børneliv i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler.

De næste 10 år kommer der 60.000 flere små børn i Danmark. Det øger behovet for, at vi kan rekruttere og fastholde flere pædagoger.

BUPL foreslår blandt andet:

  • Giv en løn til pædagoger, der matcher pædagogers uddannelsesniveau og gør det attraktivt at blive pædagog.
  • Skab bedre normeringer og vilkår, så pædagoger på deltid ønsker at gå op i tid. 
  • Fasthold pædagoger gennem faglig udvikling, bl.a. tid til forberedelse og fordybelse og systematisk efter- og videreuddannelse.
  • Styrk pædagoguddannelsen økonomisk. så kvaliteten løftes, og de studerende får flere timer, bedre undervisning og mere feedback. 
  • Sats på systematisk uddannelse af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der allerede opfylder krav til pædagoguddannelse via merit. 
  • Skab økonomiske incitamenter for, at ledige med relevante kvalifikationer tager en pædagoguddannelse (evt. via merit).
  • Etablér seniorordninger og attraktive vilkår for erfarne pædagoger, så de bliver på arbejdsmarkedet.
  • Væk gymnasieelevers interesse for pædagogfaget.

 

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.