SFO-ledere: Forkortede skoledage forværrer vores normeringer

Hver tredje SFO-leder har ikke fået tilstrækkelige ressourcer til at kompensere for længere åbningstid i SFO’en, når skoledagen bliver kortere. Flere kommuner har planer om at spare på SFO’en næste år. Vi kan frygte, det bliver opbevaring og tilsyn, siger leder.
Børn i SFO-alderen, der kigger ind i kameraet
Smilene bliver nok lidt mindre, hvis de spareplaner, kommunerne lige nu arbejder på, bliver til virkelighed. Mange SFO-ledere melder i forvejen om besparelser.

Langt de fleste skoler har valgt at forkorte den lange skoledag, som folkeskolereformen medførte. Faktisk har 9 ud af 10 skoler afkortet skoledagen i skoleåret 2021-2022, viser rapporten ’Kortlægning af sene skoledage i 2021’ fra Undervisningsministeriet. 

Men mange SFO-ledere må spejde forgæves efter fuld kompensation, når skoledagen bliver kortere, og børnenes tid i SFO’en samtidig bliver længere. 

31 procent af de SFO-ledere, som har fået ændret åbningstiderne på grund af kortere skoledage, har fået forværret deres normering, viser en ny vilkårsundersøgelse fra BUPL. I alt 330 SFO-ledere har svaret på spørgsmålet om forværret normering.

BUPL: Pengene skal følge med tilbage til SFO'en

Faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg Lars Søgaard Jensen ærgrer sig over, at SFO-normeringerne stadig forringes:
”Fritidsområdets budgetter er skrumpet med to milliarder kroner siden folkeskolereformen. Nu hvor børnenes dag i SFO igen skal være længere, er pengene simpelthen nødt til at følge med tilbage, ellers vil det uundgåeligt udhule de i forvejen ringe normeringer,” siger han.

Det er nødvendigt med gode fritidstilbud, så pædagogerne kan arbejde målrettet med børns trivsel, påpeger Lars Søgaard Jensen:

”Fritidsinstitutionerne er et oplagt sted at sætte målrettet ind i forhold til at opspore og forebygge mistrivsel. Det er et præstationsfrit rum med kreativitet og gode børnefællesskaber i centrum. Med de rette rammer kan pædagogerne styrke børnenes selvtillid og selvværd og forebygge ensomhed og mistrivsel, men når pædagogerne ofte står alene med børnegrupper på 30 børn, over-skygger brandslukning desværre bare pædagogikken,” siger han. 

Hver fjerde SFO-leder melder om dårligere normeringer

Dårligere normeringer er dog ikke forbeholdt SFO’er med udvidet åbningstid. Hver fjerde SFO-leder, som ikke har fået ændret åbningstiderne, har også fået forværret deres normeringer.

Og desværre ser det også ud til, at der næste år kommer yderligere nedskæringer i nogle kommuner. Lige nu er kommunerne ved at få næste års budget på plads, og adskillige kommuner lægger op til millionbesparelser på netop SFO’erne, blandt andet Allerød, Fredensborg og Køge. 

Leder frygter afskedigelser

I Aalborg ligger der et forslag om at spare 10 millioner kroner på både fritidsområdet og pædagoger i skolen. Det vil få store konsekvenser, hvis spareforslaget bliver til virkelighed, frygter Louise Kvist Bundgaard, leder af DUS-ordningen på Gug Skole. DUS står for Det Udvidede Samarbejde og er aalborgensisk for skolefritidsordning.

”For os vil det formentlig betyde, at vi vil skulle ud og afskedige medarbejdere,” siger hun.

DUS-ordningen har 486 børn indskrevet i DUS 1 og DUS 2 (svarende til fritidsklub), og på en normal dag er der omkring 22 medarbejdere på arbejde til at lave pædagogisk arbejde med de omkring 350 børn, der plejer at møde op. 

Bliver vi opbevaring og tilsyn?

Det er normeringer, der betyder, at der er ressourcer til pædagogiske aktiviteter, fortæller Louise Kvist Bundgaard. Men det vil blive reduceret, hvis spareplanerne bliver udmøntet.

”Det vil gå gevaldigt ud over vores kvalitet i vores eftermiddagstilbud. Man kan frygte, at det bliver opbevaring og tilsyn, fremfor et godt pædagogisk tilbud. Vi vil få svært ved at fokusere på kerneopgaven i fritiden, hvis kerneopgaven er at arbejde med børnenes udvikling og trivsel. Vi vil nok være nødt at flytte fokus over på at holde opsyn med børn og skabe sikkerhed for, at de opholder sig på matriklen,” siger Louise Kvist Bundgaard.

Se her, om din kommune også har planer om at spare på 6-18-årsområdet.
 

Om vilkårsundersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. august til 6. september 2022. Den er udsendt som elektronisk survey til 56.509 medlemmer af BUPL og BUPL-A. 23.848 har deltaget, heraf arbejder 6.207 pædagoger på skole- og fritidsområdet. Det giver en svarprocent på 42. Undersøgelsen er repræsentativ på køn og geografi.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.