Op i tid: Her siger pædagoger ja til ti timers arbejdsdage

En række kommuner arbejder i øjeblikket på at få flere pædagoger til at gå op i tid, og flere steder tager man utraditionelle midler i brug: I en nordsjællandsk daginstitution er en række pædagoger eksempelvis gået med på ti timers arbejdsdage mod at få flere fridage.
Kvindearm med ur og flettede armbånd
De længere arbejdsdage i Trekløverens afdeling Cassiopeia giver blandt andet mulighed for at forberede aktiviteter eller lave særlige indsatser i ydertimerne.

Fuld tid – 37 timer om ugen – og tre dage med hele ti timers arbejdstid. Til gengæld er der en ekstra ugentlig fridag til hver pædagog.

Ledelsen i daginstitutionen Trekløveren i Gentofte Kommune syntes, forslaget lød banebrydende. Medarbejderne var skeptiske.

Alligevel sagde fem ud af tyve medarbejdere i Trekløverens afdeling Cassiopeia ja til at afprøve modellen i seks uger i foråret 2022 – og nu vil de gerne fortsætte ordningen.

En af dem er Emilie Månsson, som i forbindelse med forsøget gik fra 34 arbejdstimer på fem dage til 37 timer på fire dage.

”Jeg tænkte først, at det lød meget hårdt. Men jeg er sådan en, som skal afprøve alt, og jeg havde sagt til min chef, at lige meget, hvilken model der blev valgt, ville jeg sige ja til at afprøve det. Og nu, hvor vi har prøvet det, vil jeg gerne fortsætte,” fortæller hun.

Ekstra fridag giver mere kvalitetstid

Forslaget om fuld tid på bare fire arbejdsdage kom fra en medarbejder under et møde, hvor ledelsen og de ansatte diskuterede, hvordan det kunne gøres mere attraktivt at gå op i tid.

Emilie Månsson var selv blandt de medarbejdere, som var skeptiske over forslaget. Alligevel var hun som tillidsrepræsentant med til at beslutte, at muligheden skulle afprøves. Og hun lagde hurtigt en del af sin skepsis på hylden:

”Jeg var i tvivl om, om jeg ville være så træt, at jeg bare ville sove den ekstra fridag væk. For så ville det ikke være det værd. Men jeg oplever, at jeg virkelig kan bruge fridagen aktivt. Jeg kan lave ting derhjemme i stedet for at skulle skubbe dem til weekenden, hvor jeg i stedet kan være nærværende og lave sjove ting med familien,” siger hun.

Erfaring: 10 timer er ikke sværere end 8 timer

Emilie Månsson føler sig ikke mere træt efter en 7-17-vagt end hun gjorde tidligere efter en 8-16-vagt. Til gengæld kan det mærkes, hvis en lang arbejdsdag falder sammen med et aftenmøde:

”Så hedder arbejdstiden pludselig 7-20, og så er jeg træt, når jeg kommer hjem,” siger hun.

Emilie Månssons egne børn er store nok til selv at cykle hjem fra skole, men Trekløverens leder, Paula Mieres, var interesseret i at finde ud af, om de lange arbejdsdage gav særlige udfordringer for pædagoger med små børn:

”Tilbagemeldingerne har været, at den længere arbejdstid ikke har gjort hverdagen væsentligt mere besværlig end med en 8-16-vagt. For klokken 16 var stadig sent nok til, at de gerne ville have en anden til at hente børnene,” fortæller Paula Mieres.

Flere med gode vilkår arbejder fuld tid

Forsøget med fire dages arbejdsuge er del af projektet ’En fremtid med fuldtid,’ hvor 26 kommuner forsøger at skabe rammer, der kan få flere kommunalt ansatte til at arbejde fuld tid eller gå op i arbejdstid (se boks).

Og i Cassiopeia er en vigtig del af rammerne, at en ti timers arbejdsdag ikke betyder ti timer ’på gulvet,’ fortæller Paula Mieres:

”På baggrund af ønsker fra medarbejderne afsatte vi tid i de lange vagter, eksempelvis fra klokken 7-8, hvor pædagogerne kan forberede aktiviteter, lave børnevurderinger eller afholde forældresamtaler uden for forældrenes arbejdstid,” siger lederen.

Og netop rammerne ser ud til at være afgørende for at få flere pædagoger op i tid, hvilket kan være med til at afhjælpe den voksende pædagogmangel.

Pædagoger, som oplever at have gode rammer for det pædagogiske arbejde, arbejder nemlig i højere grad på fuld tid end andre pædagoger. Det viser BUPL’s vilkårsundersøgelse fra efteråret 2021. Tendensen går igen uanset arbejdsområde, men den er særligt stærk på daginstitutionsområdet.

Læs også: Deltidsansatte pædagoger fortæller: Sådan får I os op i tid

Styrker forældrekontakt og særlige indsatser

Emilie Månsson føler, at hun og kollegerne i forsøget er blevet meget mere synlige for forældrene:

”Det gør en forskel, at forældre ser den samme voksne, når de afleverer og henter. De kan fortælle os noget om morgenen og få en opfølgning fra samme pædagog om eftermiddagen,” siger Emilie Månsson.

Hun har også udnyttet tiden fra klokken 7-8 til at lave sprogtest med et barn.

”Barnet var kommet tidligt, og så lavede jeg testen der. Man kan nå mange af de her mere specielle ting i ydertimerne,” fortæller hun.

Kræver skarp planlægning

De længere arbejdsdage har også gjort vagtplanen mindre sårbar ved akut sygdom, fortæller Emilie Månsson:

”Der er ikke så meget panik, som der normalt kan være, hvis eksempelvis 7.30’eren pludselig er syg. For der er en ekstra person til at dække ind. Så må man bare droppe planlægningstiden den dag,” siger hun.

Til gengæld stiller de ’rullende’ fridage – altså fridagene på skift, som ordningen giver – krav til skemalægningen for både pædagogerne med fire dages arbejdsuge og for deres kolleger, som fortsat arbejder fem dage og dermed har en eller flere korte ugentlige arbejdsdage. Det er en af de erfaringer, leder Paula Mieres har taget med sig fra evalueringen af forsøget.

Og i det hele taget er nøje planlægning nødvendig for til fulde at udnytte de muligheder, en arbejdsuge med færre, længere dage giver:

”Vi har helt styr på, hvem der er hvor og hvornår. Alt det er skemalagt, og det er vigtigt, for ellers går en del af den tid, man ellers kunne bruge på at planlægge aktiviteter, med at finde ud af logistikken,” siger Emilie Månsson. 
 

Fremtid med fuldtid: Se, om din kommune vil have flere op i tid

 • Projektet i Gentofte-institutionen Trekløveren er en del af projektet ’En fremtid med fuldtid,’ som er en fælles indsats aftalt i februar 2020 mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer og forhandler overenskomster for 565.000 offentligt ansatte, heriblandt pædagoger.

  Målsætningen for den fælles indsats er at få flere kommunalt ansatte op i tid eller op på fuld tid.

  Indsatsen består af konkrete projekter i de enkelte kommuner, hvor de blandt andet skal udvikle og afprøve redskaber og metoder til at få flere på fuld tid.

  De 26 kommuner, som deltager i indsatsen, er:
  Albertslund
  Ballerup
  Esbjerg
  Frederiksberg
  Frederikshavn
  Gentofte
  Haderslev
  Herning
  Hillerød
  Holstebro
  Høje-Taastrup
  Hørsholm
  Ikast-Brande
  København
  Lejre
  Lyngby-Taarbæk
  Odense
  Odsherred
  Ringsted
  Sorø
  Sønderborg
  Thisted
  Varde
  Vejen
  Vordingborg
  Aalborg
   

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.