lov om minimumsnormeringer som graf

Loven om minimumsnormeringer: Kort fortalt

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet blev i forbindelse med finansloven for 2021 enige om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner. Loven træder i kraft 1. januar 2024. Læs det vigtigste her.

Det betyder aftalen for normeringerne

Loven forpligter kommunerne til at sikre minimum én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven senest 1. januar 2024. Aftalen omfatter alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt puljeordninger.

Loven betyder, at kommunerne uanset udviklingen i børnetallet og andre forhold skal leve op til minimumsnormeringerne.

Når aftalen er fuldt indfaset, vil det svare til et løft i normeringerne på op til 5000 pædagogiske årsværk i forhold til niveauet i 2019.

Børnetallet forventes at stige med 53.000 børn i vuggestue- og børnehavealderen frem mod 2030. For at følge med den demografiske udvikling og leve op til loven om minimumsnormeringer vil det kræve sammenlagt 14.000 pædagogiske årsværk.

Aftalen i kroner og øre

Når aftalen er fuldt indfaset, vil der årligt blive tilført 1,6 milliarder kroner til minimumsnormeringer.

Frem mod 2024 vil der desuden blive tilført 3,6 milliarder kroner til bedre normeringer fordelt efter følgende model: 500 mio. kr. (2020), 800 mio. kr. (2021), 1,0 mia. kr. (2022), 1,3mia. kr. (2023).
Kommunerne skal dokumentere, at de bruger pengene til bedre normeringer.

Samtidig videreføres en statslig pulje til ansættelse af ekstra pædagoger til institutioner med flest børn i udsatte positioner (sociale normeringer). Den udgør 327,5 millioner kroner om året.

Endelig er der også afsat en pulje til opkvalificering af pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Den er på 100 millioner. kroner i 2023 og derefter 200 millioner kroner årligt.

lov om minimumsnormeringer som graf

Dagtilbudsloven om minimumsnormeringer

I dagtilbudslovens § 19A finder du lovændringen om minimumsnormeringer i daginstitutioner

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.