Fagligheden er afgørende: Her er de største trusler mod pædagogernes arbejdsmiljø

Ny undersøgelse understreger, at muligheden for at bruge fagligheden har afgørende betydning for pædagogernes arbejdsmiljø. Tallene understreger, at både leder og AMR bør handle hurtigt, når fagligheden presses, mener BUPL.
Arbejdsmiljø_vilkår
Muligheden for at bruge fagligheden har afgørende betydning for pædagogers arbejdsmiljø, viser BUPL's vilkårsundersøgelse.

Støj, dårlige arbejdsstillinger, tidspres og risiko for fysiske arbejdsskader presser pædagogers arbejdsmiljø. Det har været dokumenteret i adskillige undersøgelser. Men også manglende mulighed for at bruge den pædagogiske faglighed i arbejdet med børnene - især de børn, som har brug for en særlig pædagogisk indsats - har negativ indflydelse på arbejdsmiljøet.

Det viser BUPL’s vilkårsundersøgelse fra efteråret 2022, hvor 24.000 pædagoger har medvirket, heriblandt 12.000 daginstitutionspædagoger.

Langt de fleste pædagoger - 62 procent – vurderer i undersøgelsen, at de har et godt arbejdsmiljø, mens 15 procent vurderer, at de har et dårligt arbejdsmiljø. Men et nærmere kig på tallene viser, at en række forhold har enorm betydning for, hvordan pædagogerne oplever deres arbejdsmiljø.

Kæmpe forskelle: Tid til faglighed afgør dit arbejdsmiljø

Størst betydning for arbejdsmiljøet har mulighederne for at bruge sin faglighed, arbejde med børn i små grupper og lave indsatser for børn med særlige behov.

Eksempelvis har hele 87 procent af pædagogerne med et godt arbejdsmiljø tilstrækkelig tid til at bruge deres faglighed optimalt i hverdagen. Det gælder kun 32 procent af pædagogerne med et dårligt arbejdsmiljø (se grafik).

’Jeg giver meget af mig selv i arbejdet med børn. Viser børnene omsorg og varme og er til rådighed for børnene. Dette gøres bedst ved at arbejde med børnene i mindre grupper - her kan børnene bedre blive set og hørt. Dette giver trivsel for børn og voksne,’ skriver en daginstitutionspædagog, som har et godt arbejdsmiljø og høj grad af tid til at arbejde med børnene i små grupper, i vilkårsundersøgelsen.

Kan booste rekruttering: Kommuner bør handle hurtigt

Resultatet understreger ifølge Lasse Bjerg Jørgensen, forretningsudvalgsmedlem i BUPL med arbejdsmiljø som politisk ansvarsområde, at ordentlige pædagogiske rammer ikke udelukkende er et spørgsmål om at sikre børns trivsel og udvikling: De er også afgørende for at forebygge psykisk nedslidning samt risikoen for langtidssygemeldinger og for, at pædagoger forlader faget før tid.

”Kommunerne har kæmpe rekrutteringsproblemer, og de har både brug for at kunne tiltrække flere pædagoger og holde på dem, de allerede har. Når pædagogerne nu tydeligt viser, hvor stor betydning fagligheden har for deres arbejdsmiljø, så er det afgørende at lytte til dem og handle, så pædagogerne bedst muligt kan gøre en forskel for børn og unge hver dag,” siger han.

Nye tal: Planlægning har enorm betydning

Betydningen af tid til faglige indsatser overrasker ikke Lasse Bjerg Jørgensen, for det at kunne bruge sin faglighed i forhold til at sikre børn og unges trivsel og udvikling spiller en vigtig rolle for pædagogerne. Til gengæld noterer han sig, at pædagoger, som har tilstrækkelig tid til planlægning af det pædagogiske arbejde, ser langt mere positivt på deres arbejdsmiljø end andre.

”Det er interessant, at tid til planlægning har så stor betydning. Det er noget, institutioner og kommuner bør være opmærksomme på både i en faglig og rekrutteringsmæssig sammenhæng,” siger han.

Når skaden er sket: Forbedring kræver samarbejde og kommunal handlekraft

Det slider på pædagogerne, hvis de er nødt til at gå på kompromis med deres faglighed, og det kan blive en stor opgave at forbedre situationen, advarer Lasse Bjerg Jørgensen.

Derfor bør både daginstitutionslederne samt pædagogernes tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter have særligt fokus på pædagogernes rammer og vilkår, og det stiller store krav til samarbejdet mellem ledere og de tillidsvalgte.

”Hvis man oplever, at problemerne er svære at løse uden at gå længere op i systemet, så har arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanterne en vigtig rolle i forhold til at være i løbende dialog med kollegerne og understøtte og vejlede deres leder. Samtidig skal man være opmærksom på muligheden for at kontakte BUPL lokalt, som kan gå ind i problematiske sager og bruge dem til at råbe byrådspolitikerne op,” siger Lasse Bjerg Jørgensen.

Tid til faglighed er afgørende: Gode råd til dig, der er AMR

  • BUPL's arbejdsmiljøteam giver disse råd til arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser, som mærker pres på blandt andet rammerne for fagligheden:

    • Vær i dialog med dine kolleger om arbejdsmiljøet, og hvad der presser i hverdagen
    • Tag arbejdsmiljøproblemer op med din leder og i TRIO
    • Du kan altid sætte arbejdsmiljøudfordringer på dagsordenen i det lokale MED-udvalg
    • Kontakt din lokale fagforening, hvis du har brug for hjælp

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.