BUPL's anbefalede normeringer 2022

BUPL's anbefalede normeringer i dag- og fritidsinstitutioner

BUPL arbejder for normeringer og en pædagogandel, der matcher forskernes anbefalinger i forhold til at skabe størst mulig kvalitet i børnene og de unges hverdag i daginstitutioner og fritidsinstitutioner. Få overblikket her.

Børn, unge og pædagoger skal opleve tid til nærvær, omsorg, trivsel og udvikling – med leg, kreativitet og stærke relationer og fællesskaber som omdrejningspunkt.

BUPL arbejder for normeringer og en pædagogandel, der matcher forskernes anbefalinger i forhold til at skabe størst mulig kvalitet i børnenes hverdag i daginstitutioner og fritidsinstitutioner.

BUPL’s anbefalede normering i vuggestue og børnehave

BUPL’s målsætning og anbefaling er en normering, hvor der i alle institutioner i hele åbningstiden er én pædagog til stede per tre børn i vuggestuen og en pædagog til stede per seks børn i børnehaven.

Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Sociale normeringer og pædagogiske støttetimer til børn med særlige behov skal ligge ud over den anbefalede normering.

BUPL’s anbefalede normering i skolefritidsordninger (6-9 år)

BUPL’s målsætning og anbefaling er en normering, hvor der i alle skolefritidsordninger er én pædagog til stede per ni børn i skolefritidsordningen – i hele åbningstiden.

Det faste personale skal være uddannet, og som minimum skal der være en pædagogandel på 80 procent. Støttetimer til børn med særlige behov skal ligge ud over den anbefalede normering.

Virkelighedsnær opgørelse og gennemsigtighed

BUPL arbejder for en virkelighedsnær opgørelsesmetode, der skaber gennemsigtighed omkring den reelle normering, som børn og unge oplever på en normal hverdag i daginstitutionen eller fritidsinstitutionen, herunder pædagogandelen i den pågældende institution.

BUPL's anbefalede normeringer 2022

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.