Guide: Sådan viser du politikerne din virkelighed

Som pædagog kan du være med til at kvalificere de politiske beslutninger og debatter ved at vise politikerne din hverdag. Men hvordan får man fat i dem, og hvad vil de se? Pædagog Helle Trasborg og folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) giver gode råd i denne guide.
Helle Trasborg, artiklens hovedperson

Et blik på en helt almindelig formiddag i en vuggestue. Det er, hvad politikere fra Folketinget, byrådet i Aarhus og Kommunernes Landsforening (KL) siden 2013 har fået i Børnehuset Ole Rømer på Frederiksbjerg i Aarhus. Her har pædagog Helle Trasborg inviteret indenfor og oversat den pædagogiske hverdag for politikerne.

De bliver inviteret til at komme kl. 8.30 og blive der et par timer frem. Det er et tidspunkt på dagen, hvor bemandingen er rimelig. De kunne også blive inviteret til om eftermiddagen, hvor der er færre voksne, hvor børnene er trætte, og hvor der måske er lidt mere kaos. Men det lader Helle Trasborg helt bevidst være med.

”Min tese er, at hvis politikerne skal forstå problemet ved bemandingen, skal de forstå, hvad vi pædagoger kan. Der findes mange historier om, hvad pædagoger ikke kan, men jeg italesætter fagligheden og forklarer, hvorfor det er vigtigt, at der er pædagoger. Politikerne ser mulighederne i det pædagogiske arbejde, men også barriererne,” siger hun og forklarer, at hun ikke maler et skønmaleri. Hun fortæller, hvis den ene pædagog skal gå ved middagstid, så bemandingen ændrer sig over middag, og der er heller ikke blevet fejet en ekstra gang eller på anden måde gjort ’fint’ til besøget. Politikerne skal se virkeligheden på en helt almindelig tirsdag.

Politikeren kan stille spørgsmål

”Vi skaber et fortroligt rum, hvor jeg fortæller og forklarer, og hvor politikeren også kan stille alle mulige spørgsmål uden at skulle tænke på, hvad andre tænker,” fortæller Helle Trasborg.

En af de politikere, som har besøgt Børnehuset Ole Rømer, er Anni Matthiesen, der sidder i Folketinget for Venstre og er medlem af Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.

”Jeg sætter stor pris på at være i kontakt med mennesker, der har fingrene nede i hverdagen. Det kan man som politiker ikke få nok af. Jeg lærer altid noget, som jeg ikke vidste i forvejen, og som jeg kan bruge i mit politiske arbejde,” siger Anni Matthiesen.

Planlæg besøget grundigt

Helle Trasborgs erfaring er, at hvis besøget er planlagt, kan det ikke rigtig gå galt. Planlægningen inkluderer at informere både den pædagogiske leder og dagtilbudslederen. Inden den første politiker kom ind ad døren, inviterede Helle Trasborg sin pædagogiske leder til at være testperson, så hun oplevede, hvad der skulle foregå. Helle Trasborg fik øvet sig i at forklare kollegaens handlinger, og kollegaen vænnede sig til at blive observeret. Alligevel var hun spændt den første gang, en politiker skulle ankomme.

”Inden tænkte jeg: ’Hvad har du kastet dig selv og hele stuen ud i?’ Men jeg kunne godt, og det kan andre pædagoger også. Det kræver, at man har tænkt et par scenarier igennem på forhånd, og at man har lyst til at have kontakten med politikerne. Der er lidt planlægning og logistik i det, så man skal tro på, at det betyder noget,” siger hun.

Under selve besøget skal man være åben for, at det langtfra er sikkert, at alting går som planlagt.

”Under selve besøget kan børn selvfølgelig blive kede af det, eller planerne kan vælte, men så forklarer jeg, hvad der sker. Er der planlagt dialogisk læsning, og børnenes interesse viser sig at være et helt andet sted, fortæller jeg gæsten, at min kollegas overvejelser lige nu sandsynligvis går på, om hun skal gøre som planlagt eller sadle om og følge børnenes spor,” siger hun.

Sådan viser du politikerne din hverdag

Du kan være med til at kvalificere de politiske beslutninger og debatter på børne- og ungeområdet ved at vise politikerne din hverdag. Men hvordan får man fat i dem, og hvad vil de se? Pædagog Helle Trasborg og folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) giver gode råd.

1. Skab kontakten til politikerne
Nogle steder møder man de lokale politikere over køledisken i Brugsen. Er det ikke tilfældet, kan du skrive en mail til dem. De får ofte mange henvendelser, så hvis de ikke svarer, betyder det langtfra, at de ikke er interesserede. Vær lidt vedholdende, og følg op med henvendelser ad andre kanaler: Ring til dem, eller skriv på Messenger, og husk at have en klar plan for, hvad du gerne vil vise dem.

2. Indgå klare aftaler
Skal alle have en god oplevelse, er det vigtigt, at der er klare aftaler om, hvad der skal foregå. Du skal spørge lederen, om han/hun også mener, at det er en god idé, og dine kolleger skal også orienteres. Du skal vide på forhånd, om gæsten kommer alene, eller om pressen eksempelvis er inviteret. Hvis pressen er inviteret med fotografer/kamerafolk, skal du huske forældretilladelser. Husk, at du selv i høj grad kan sætte rammerne for besøget.

3. Hvem kan du invitere?
I princippet kan du invitere alle politikere, men de bør være relevante i forhold til det felt, du arbejder med. Lokale politikere er oplagte, men også medlemmer af Folketinget, embedsmænd eller repræsentanter fra interesseorganisationer kan være relevante. Husk, at hvis en bestemt politiker lige har besøgt en børnehave, vil den samme person sandsynligvis prioritere at se noget andet i den nærmeste fremtid. Så arbejder du i en børnehave, er det måske en anden politiker, der skal inviteres.

4. Politikere vil se virkeligheden
Politikere kan få et mere nuanceret syn på de områder, de er med til at lovgive om, når de oplever virkeligheden i et dag- eller fritidstilbud. Derfor er det også vigtigt, at de netop ser virkeligheden, som den er på en normal dag.

5. Altid på børnenes præmisser
Selv om gæsterne kan være nok så vigtige, er børnene altid vigtigere. Derfor skal besøgene altid foregå på børnenes præmisser.

Husk

Du er altid velkommen til at ­spørge i din lokale BUPL-fagforening, hvis du er i tvivl om noget  – også hvis det handler om at få besøg af en politiker.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.