FV-22 illustration med børneben

Derfor bør valget handle om omsorg, nærvær, trivsel og udvikling for børn og unge

Vores velfærd er under pres. Som pædagoger ser vi flere og flere børn og unge, der mistrives. Samtidig oplever vi, at rammerne omkring børnenes hverdag, og vores muligheder for at give alle børn den nødvendige støtte og omsorg, er presset i bund.

Manglen på pædagoger truer kvaliteten i vores vuggestuer, børnehaver, SFO’er, klubber og skoler. Hvert 4. forsøg på at rekruttere en pædagog i daginstitutioner ender uden resultat, og andelen af pædagoger falder år for år.

Kun halvdelen af de ansatte i vores daginstitutioner har i dag en pædagoguddannelse, og 1 ud af 4 arbejder som den eneste pædagog på stuen. Pædagoger oplever dagligt at stå alene med ansvaret for hele børnegruppen. I vores SFO’er er pædagogerne alene med op til 43 børn.

Vi mangler tid og kolleger for at gøre en forskel for de børn og unge, vi er der for. Det går selvsagt ud over kvaliteten i det pædagogiske arbejde og muligheden for at arbejde med børnenes trivsel, udvikling og fællesskaber. 

Børnetallet vokser med over 50.000 de næste 10 år. Det øger behovet for flere pædagoger. Desværre ser vi, at unge vælger pædagoguddannelsen fra, samtidig med, at tusindvis af dygtige kolleger forlader faget på grund af dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Vi har brug for politikere og partier, der vil investere i bedre rammer for børn og unges trivsel. Vi har brug for en regering, der vil gøre det attraktivt at blive og være pædagog. Det handler om bedre normeringer, tid til faglighed og nærvær, samt sidst men ikke mindst en højere løn.

Stem for et #godtbørneliv

 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.