7 gode spørgsmål til kandidaterne til Folketinget

Hvem vil arbejde for et godt børneliv? Hvem vil sikre pædagoger nok og bedre trivsel for børn og unge? Her er forslag til spørgsmål, som DU kan stille kandidaterne, når du møder dem på torvet eller til valgdebat.
stille spørgsmål
 1. Der er brug for 14.000 flere pædagoger allerede i 2030. Hvad vil du gøre for at sikre, at vi har pædagoger nok til vores børn?
   
 2. Halvdelen af pædagogerne i daginstitutioner oplever en stigning i antallet af børn, som ikke trives, de seneste år. Samtidig oplever mange pædagoger, at de er for få til at kunne være der for alle børn. Hvad vil du gøre for at vende den udvikling?
   
 3. Pædagoger lider under et historisk og politisk skabt lønefterslæb. Over et helt liv koster det pædagogerne 3 mio, kr. i disponibel livsindkomst. Hvad vil du gøre for at rette op på lønefterslæbet?
   
 4. Færre og færre søger ind på pædagoguddannelsen – fra 2016 til 2022 er optaget faldet med 22 procent. Hvad vil du gøre for, at det bliver mere attraktivt at uddanne sig til pædagog?
    
 5. Forskere peger på, at fritidspædagogikken kan vende trivselskrisen blandt børn og unge. Men der er sparet 2 mia. kr. på fritidsområdet siden 2013. Det svarer til 30 procent af budgettet. Hvad vil du gøre for at styrke fritidsområdet?
   
 6. Gode normeringer og høj faglighed er afgørende for kvalitet i daginstitutioner. Men kun hver 2. medarbejder har en pædagoguddannelse, og pædagogandelen er faldende. Hvad vil du gøre for at styrke både normeringer og pædagogandelen?
   
 7. Jeg vil stemme for et godt børneliv. Hvordan vil du arbejde for ordentlige rammer og vilkår for pædagogers arbejde, så vi kan skabe et godt børneliv?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.