Pædagogers samfundsmæssige roller i forældresamarbejde

Forskningsrapporten belyser, hvad krav om tidlig læring og brudflader til andre idealer betyder for, hvilke sociale positioner og forventninger pædagoger og forældre etablerer i deres samarbejder. Rapporten ser også på, hvordan krav om tidlig læring spiller ind på, hvad pædagoger ser og vurderer som værende til børns bedste.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.