Pædagogers bidrag til at mindske skolefravær og skabe skoletilhør

Rapporten belyser gennem empiriske eksempler fra børns skolehverdag, hvordan der kan arbejdes pædagogisk med børns deltagelsesmuligheder og fælles skaben samt med at skabe pædagogiske miljøer, der kan komme alle børn i møde.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.