Pædagoger i tværfagligt samarbejde om bekymringsbørn

Rapporten her bygger på et toårigt projekt, der følger den tværfaglige behandling af en række sager, der udspringer af bekymring for børn i førskolealderen opstået i daginstitutioner. I rapporten analyserer analyserer forskere det tværfaglige samarbejde i regi af den kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivningsfunktion (PPR), den efterfølgende praksisimplementering af vejledning, råd og anbefalinger fra PPR til praksis og feedback'en fra den pædagogiske praksis på opfølgende PPR-møder.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.