Inklusion i daginstitutionen - mellem pædagogik og arbejdsmiljø

I denne rapport præsenteres resultaterne fra et forskningsprojekt, som havde til formål at undersøge, hvad der karakteriserer vellykkede inklusionsforløb af børn med særlige behov i daginstitutioner for 0-6 årige. Herunder hvilke arbejdsmiljømæssige og pædagogiske faktorer, der har indflydelse på, om inklusion på daginstitutionsområdet kan lykkes.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.