Grundlag for pædagogfaglighed i fritid og skole

Udgivelsen tydeliggør pædagogers faglige bidrag i skole og fritid og beskriver det pædagogiske grundsyn for skole- og fritidspædagoger. Og den giver input til den videre udvikling af pædagogers arbejde i skole og fritid.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.