Forældresamarbejde i fritids- og klubtilbud

Rapporten med undertitlen "En upåagtet praksis med oversete potentialer", ser bl.a. på hvordan pædagoger varetager et inkluderende forældrefællesskab og et udvidet forældresamarbejde med forebyggende og støttende perspektiver i forhold til udsatte børn og unge. Den har også fokus på, hvilke nye organiseringsformer og faglige tilgange, der udvikles gennem samarbejdet. Projektet bag rapporten tager afsæt i et tidligere forskningsprojekt: "Signalement af specialpædagogisk faglighed – om pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver på almen- og specialområderne, fra maj 2017.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.