Co-teaching i daginstitution: Tæt samarbejde mellem almen- og specialpædagoger løfter praksis

En ny måde at samarbejde på er på vej frem, når pædagoger søger hjælp hos kommunernes ressourceteams. Metoden bygger på forskning, og erfaringerne er lovende, fortæller forsker Andy Højholdt.
Sprogtest børnehavebørn
Erfaringerne er gode i de kommuner, der har eksperimenteret med co-teaching, lyder det fra forsker Andy Højholdt.

Co-teaching har gennem et stykke tid været hot på danske skoler, men nu er daginstitutioner hoppet med på bølgen. Kommuner som blandt andre Greve, Ballerup, Horsens og Herning eksperimenterer med forskellige former af co-teachingforløb, når almenpædagoger i daginstitutionerne søger hjælp hos kommunens ressourceteams.

Den nye samarbejdsform er inspireret af omfattende forskning, fortæller lektor på Københavns Professionshøjskole Andy Højholdt.

»Co-teaching er velbeskrevet i den internationale forskning som en meget virksom metode. Hvis specialpædagoger og almene pædagoger er sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere indsatsen, så er det virksomt i forhold til at udvikle inklusionsindsatsen. Det er vi ikke i tvivl om,« siger Andy Højholdt, der tilbage i 2014 stod bag et en forskningsoversigt om professionssamarbejde. Den viste tydeligt, at co-teaching virker, og siden er bunken af forskning, der viser det samme, bare vokset, fortæller forskeren.

Langt mere effektivt

Den nye samarbejdsform kalder Andy Højholdt ’Co-teaching inspireret vejledning’. Den går ud på, at pædagogen og specialpædagogen indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde med henblik på at skabe læring mellem de professionelle. 

I stedet for fx at sende pædagogerne på kursus, sker læringen i et konkret samarbejde om de udfordringer, pædagogerne står med i hverdagen. ’Co-teaching inspireret vejledning’ er på den måde et brud med den type rådgivning, der har været, og som stadig er gældende praksis i mange kommuner.

»Typisk står man som pædagog i en daginstitution, på en stue eller i en skoleklasse, hvor der er problemer, og så kalder man på hjælp fra PPR. Her kan man få konsultativ bistand. Det vil sige, at man får et råd, og skal gå tilbage i sin praksis og selv implementere den nye viden,« siger Andy Højholdt.

Inspireret af forskning

Men netop implementering af ny viden er vanskelig, for det kan være svært at flytte viden fra et møde eller en telefonsamtale ind i en konkret praksis. Derfor er ’co-teaching inspireret vejledning’ langt mere effektivt i forhold til at udvikle det pædagogiske tilbud, forklarer forskeren.

»Almen- og ressourcepædagogerne snakker sammen om det, de får øje på. De planlægger en indsats i fællesskab, udfører den, forfiner den, og så trækker ressourcepædagogen sig ud igen. Det er en ny måde at arbejde på, som er inspireret af forskning,« siger han.

Pædagog Tina Nybye og hendes kollegaer i den integrerede institution Dammen i Greve har netop været igennem et forløb, der er inspireret af co-teaching. De havde udfordringer med uro og larm, og med børn, der havde svært ved at regulere følelser, tage hensyn til hinanden og udsætte deres behov.

Udfører planen sammen

Pædagogerne lagde sammen med specialpædagog Tina Hansen fra PPR en plan, som gik ud på at få en mere tydelig struktur på stuen. Det gjorde en positiv forskel, at Tina Hansen blev i institutionen og førte planen ud i livet sammen med pædagogerne der, oplevede Tina Nybye.

»Vi har prøvet før, at der kommer en ud og giver rigtig gode råd. Men de går jo igen, og så kan der ske noget helt andet i hverdagen, så det alligevel ikke helt giver mening. Men Tina var med til at implementere det, som vi lige havde siddet og snakket om. Og hun var her også, hvis der skete noget, vi ikke havde forudset,« siger hun.

Giver gejst og energi

Erfaringerne fra de kommuner, der har eksperimenteret med metoden i deres inklusionsindsats, er generelt gode, fortæller Andy Højholdt. En af årsagerne til det er, at ’co-teaching inspireret vejledning’ kan modvirke følelsen af at stå alene med inklusionsopgaven – en følelse, som mange pædagoger og lærere har, når specialtilbud lukker, fortæller forskeren.

»Hvis man derimod oplever at få støtte, at blive set og anerkendt for de udfordringer, som man har, så bliver man mere indstillet på at håndtere den opgave, man står overfor. Det betyder rigtig meget, at man i ’co-teaching inspireret vejledning’ siger: ’Vi kommer, vi hjælper, og vi står her skulder ved skulder.’ Det giver gejst og energi,« siger han.

Om Andy Højholdt

  • Andy Højholdt er cand.scient.soc., lektor i pædagogik og forsker i tværprofessionelt samarbejde og co-teaching.
  • Ansat ved Institut for Læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole
  • Forfatter til bogen ’Co-teaching – samarbejde om læring’, som er genudgivet for tredje gang med et nyt kapitel om ’co-teaching inspireret vejledning’.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.