Guide: Sådan støtter I små børn i sorg

Få sorgekspertens bedste råd til, hvordan I håndterer de små børns store sorg.
Barn i sorg bliver trøstet
En sorghandleplan kan forberede jer på, hvordan I håndterer små børn i sorg.

Hvert år oplever op mod 11.000 børn i alderen 0-6 år kritisk sygdom i deres familie, og omkring 250 små børn mister et nært medlem af familien.

Der er flere ting, du som pædagog og I som institution kan gøre for at støtte og hjælpe det lille barn i den store sorg.

Martin Lytje, pædagog, postdoc og psykolog i Kræftens Bekæmpelse, deler her seks anbefalinger til, hvordan dagtilbud kan forberede sig på børn i sorg.

1

Tjek jeres sorghandleplan

Undersøg, om I har en sorghandleplan, og om den er opdateret. Ni af ti dagtilbud har en sorghandleplan, men omkring halvdelen af planerne er ikke blevet opdateret i mindst to år, viser en undersøgelse. Har I ingen plan, så lån en plan fra et andet dagtilbud, og brug den som udgangspunkt til at diskutere, hvordan jeres egen plan skal være. 

2

Vedligehold jeres sorgplan

En sorghandleplan forholder sig til, hvordan dagtilbuddet støtter ved kritisk sygdom, ulykker og i tiden lige efter et dødsfald. Den indeholder også en struktur for den langsigtede sorgstøtte. Planen skal sikre, at I har styr på krav og retningslinjer, og at det involverede personale ikke overbebyrdes. Aftal, hvordan I til enhver tid har en aktuel og opdateret sorghandleplan. Det kan være en gruppe pædagoger, som står for at vedligeholde sorghandleplanen, eller at emnet tages op på et årligt personalemøde. Fremlæg også planen for forældrebestyrelsen, så der er enighed om den måde, hvorpå dagtilbuddet har valgt at håndtere kritisk sygdom og død.

3

Hjælp hinanden med at hjælpe

En analyse af sorghandleplaner har vist, at kun hver femte indeholder en vejledning til, hvordan personalet støtter hinanden. Der skal være tid, ressourcer og en samtalepartner til de tidspunkter, hvor tingene bliver svære for den pædagog, som er tættest på barnet. Ønsket om at hjælpe barnet kan føre til, at nogle pædagoger ender med at blive overbebyrdede. 

4

Boost beslutningskraften

Overvej, om en fra ledelsen skal deltage i møder med den berørte familie, fordi det giver mulighed for at tage hurtige beslutninger under mødet. Tag ansvar for kommunikationen, og foreslå, hvornår og hvordan dagtilbuddet og familien holder hinanden opdateret. Det kan være en snak hver 14. dag, så familien får rum til at stille spørgsmål og gøre opmærksom på bekymringer i forhold til barnets trivsel. Hører du rygter om familien, så tag hurtigst muligt kontakt til familien. Jo før I har informationer om en aktuel situation, jo hurtigere kan I opsætte støttetiltag.

5

Hav ekstra hjælp parat

Er du bekymret for forældrenes trivsel, kan det være en god hjælp at finde et telefonnummer til et kommunalt tilbud, for eksempel en familierådgiver eller en støtteorganisation, hvor forældrene kan få et personligt støttetilbud. Det er svært for børnene at trives, hvis forældrene mistrives, og jeres kerneopgave er at støtte det barn, der går i dagtilbuddet.

6

Sig endelig selv fra

Det er altid i orden at sige fra. Har du som pædagog selv oplevelser eller udfordringer fra fortiden, der gør sorgarbejdet meget smertefuldt for dig, skal du overveje, om du er den rigtige til at støtte den berørte familie. Det er altid okay at sige fra over for noget, man ikke kan rumme, da det jo ellers påvirker kvaliteten af den støtte, man kan tilbyde. Det er dog vigtigt, at man sikrer sig, at en kollega så tager over.

Læs meget mere

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du se inspirationsvideoer med eksperter, forældre og en dagtilbudsleder. Her kan du finde en vejledning til at opdatere jeres sorghandleplan.

På hjemmesiden er også ’Grundbog i små børns sorg’. Hent digital version gratis

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.