Børn tilegner sig sproget: "Jeg troede, at det var min"

Når 'min!' bliver til 'jeg troede, at det var min', åbner det samtidig for et barns muligheder for at nuancere sit sprog og gøre sig forstået. Hør om forskning i børns sprogtilegnelse.
Illustration af børn der taler sammen

Der er et ord, som pædagoger i vuggestuer ofte hører: "Min!"

Det er et af de første ord, et barn lærer. Men omkring toårsalderen sker der tit noget med barnets sprog, så barnet i højere grad bliver i stand til at sætte sig selv i forhold til sin omverden. Og det gør barnet mere opmærksom på andres og egne synsvinkler og intentioner. 'Min' kan eksempelvis blive til 'jeg troede, at det var min', hvilket åbner for helt nye muligheder for at nuancere sit sprog og gøre sig forstået.

Et nyt, internationalt studie dokumenterer, hvordan børn tilegner sig sproget. Mød en af forskerne bag undersøgelsen, Ditte Boeg Thomsen, og kom også med til en daginstitution i Nivå, hvor pædagog Mille De Neergaard og sprogvejleder Lotte Højer Weichel fortæller, hvorfor de sprogvurderer børn helt ned til 2 år, og hvilken betydning sprogtilegnelsen har for børnenes evne til at håndtere hverdagens konflikter og problemstillinger.

 Læs også Børn&Unge Forskning om børns sprogtilegnelse i nr. 1/2022

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.