Typiske ledelsesopgaver

Få overblik over de mange opgaver en pædagogfaglig leder har.

Brug nedenstående liste som inspiration til fx drøftelser med institutionens eller skolens bestyrelse om opgaver, forventninger og lønniveau – eller til refleksion over indholdet i din lederstilling.

Typiske opgaver for den pædagogfaglige leder

Pædagogfaglig ledelse

 • Fortolke og udmønte love og bestemmelser samt politiske mål på børne- og ungeområdet i pædagogisk praksis
 • Udvikle og prioritere faglige/pædagogiske opgaver
 • Planlægge/styre den faglige/pædagogiske kvalitet
 • Systematisere viden og erfaringer
 • Evaluere og dokumentere pædagogiske aktiviteter og kvalitet
 • Kontakt til forældre om faglige og sociale mål for børn og unges udvikling
 • Sikre tværfagligt samarbejde

Administrativ ledelse

 • Forestå effektiv økonomistyring
 • Prioritering af ressourceanvendelse
 • Udarbejde budgetter og regnskaber
 • Udvikle og vedligeholde beslutningsystemer og kommunikationsstrukturer
 • Forestå årets planlægning
 • Forberede møder i bestyrelsen og følge op på beslutninger
 • Sikre de fysiske rammer
 • Delegere administrative opgaver
 • Indgå som kontraktholder i aftale- og kontraktstyring

Personaleledelse

 • Sikre en korrekt personaleadministration og personalepraksis
 • Være en tydelig personaleleder
 • Motivere medarbejderne
 • Katalysator for værdier og holdninger i personalepoltikken
 • Afholde MUS og GRUS (team)
 • Fremme kompetenceudvikling og vidensdeling
 • Formidle skolens/institutionens mission og vision til medarbejderne
 • Sammensætte, lede og udvikle teams
 • Fordeling af arbejdsopgaver og tjenestetilrettelæggelse
 • Sikre hensigtsmæssig personaleadfærd/løse konflikter
 • Skabe dialog og samarbejde
 • Fremme kommunikation, indlevelse og konstruktiv kritik
 • Udvise og sikre handlekraft, loyalitet og etik

Strategisk ledelse

 • Overblik og indsigt i politiske interesser og processer
 • Udvikle og følge op på fælles værdigrundlag
 • Arbejde med og formidle visioner, mål og handleplaner
 • Skabe mening, retning og helhedsforståelse
 • Definere udviklingsmål
 • Forestå forandringsledelse
 • Profilere institutionen i omverdenen
 • Varetage relationen til øvrige (private) institutioner, organisationer og det kommunale system samt indgå i strategiske ledelsesdialoger
 • Pleje eksterne netværk og lokalsamfundet

Fandt du, hvad du søgte?

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.