Typiske ledelsesopgaver

Få overblik over de mange opgaver en pædagogfaglig leder har.

Brug nedenstående liste som inspiration til fx drøftelser med institutionens eller skolens bestyrelse om opgaver, forventninger og lønniveau – eller til refleksion over indholdet i din lederstilling.

Typiske opgaver for den pædagogfaglige leder

Pædagogfaglig ledelse

 • Fortolke og udmønte love og bestemmelser samt politiske mål på børne- og ungeområdet i pædagogisk praksis
 • Udvikle og prioritere faglige/pædagogiske opgaver
 • Planlægge/styre den faglige/pædagogiske kvalitet
 • Systematisere viden og erfaringer
 • Evaluere og dokumentere pædagogiske aktiviteter og kvalitet
 • Kontakt til forældre om faglige og sociale mål for børn og unges udvikling
 • Sikre tværfagligt samarbejde

Administrativ ledelse

 • Forestå effektiv økonomistyring
 • Prioritering af ressourceanvendelse
 • Udarbejde budgetter og regnskaber
 • Udvikle og vedligeholde beslutningsystemer og kommunikationsstrukturer
 • Forestå årets planlægning
 • Forberede møder i bestyrelsen og følge op på beslutninger
 • Sikre de fysiske rammer
 • Delegere administrative opgaver
 • Indgå som kontraktholder i aftale- og kontraktstyring

Personaleledelse

 • Sikre en korrekt personaleadministration og personalepraksis
 • Være en tydelig personaleleder
 • Motivere medarbejderne
 • Katalysator for værdier og holdninger i personalepoltikken
 • Afholde MUS og GRUS (team)
 • Fremme kompetenceudvikling og vidensdeling
 • Formidle skolens/institutionens mission og vision til medarbejderne
 • Sammensætte, lede og udvikle teams
 • Fordeling af arbejdsopgaver og tjenestetilrettelæggelse
 • Sikre hensigtsmæssig personaleadfærd/løse konflikter
 • Skabe dialog og samarbejde
 • Fremme kommunikation, indlevelse og konstruktiv kritik
 • Udvise og sikre handlekraft, loyalitet og etik

Strategisk ledelse

 • Overblik og indsigt i politiske interesser og processer
 • Udvikle og følge op på fælles værdigrundlag
 • Arbejde med og formidle visioner, mål og handleplaner
 • Skabe mening, retning og helhedsforståelse
 • Definere udviklingsmål
 • Forestå forandringsledelse
 • Profilere institutionen i omverdenen
 • Varetage relationen til øvrige (private) institutioner, organisationer og det kommunale system samt indgå i strategiske ledelsesdialoger
 • Pleje eksterne netværk og lokalsamfundet

Fandt du, hvad du søgte?

For at undgå spam, skal du godkende at du ikke er en robot.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.