To ud af tre institutioner modtager syge børn i øjeblikket: Sådan kan vi forebygge det

Hovedparten af landets institutioner modtager i disse uger syge og sløje børn. Det øger risikoen for yderligere smitte, advarer forsker. Situationen er uholdbar for både forældre og pædagoger. BUPL peger på flere løsninger på problemet.
mandlig pædagog trøster børn

Endeløse uger med barnegråd, humørsvingninger, træthed og feber, der kommer og går, og mangel på pasningsmuligheder, når jobbet kalder. Landets børnefamilier er i øjeblikket hårdt presset af sygdom som følge af smitte med blandt andet RS-virus og influenza.

Daginstitutionerne mærker i høj grad sygdomspresset på familierne: I januar oplevede 68 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne i landets daginstitutioner i høj eller nogen grad, at børn som burde være blevet hjemme, fordi de er syge, blev sendt i institution alligevel.

Det viser en ny rundspørge fra BUPL foretaget blandt mere end 600 arbejdsmiljørepræsentanter (se boks).

Og det er ikke kun børnene, som bliver smittet, viser undersøgelsen: 62 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne fortæller, at der i januar var et ekstraordinært højt sygefravær blandt personalet, og mange melder om udbredt vikarmangel.

Forsker slår fast: Syge børn øger smitterisiko 

De syge børn bliver altså i mange tilfælde sendt i institutioner, som i forvejen kører på pumperne, hvilket presser både børn og pædagoger yderligere.

Set fra et smitteforebyggelsesperspektiv er det problematisk, når forældre føler sig nødsaget til at sende syge børn i daginstitution, understreger professor i virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen:

”Helt generelt er det sådan, at jo længere tid, man er tæt på hinanden, jo større er smitterisikoen. Ved de klassiske luftvejsinfektioner ved vi, at børn og forældre driver epidemierne. Så der er ingen tvivl om, at børn bør holdes hjemme, når de er syge,” siger han.

Coronanedlukning rammer også pædagogernes immunforsvar

Allan Randrup Thomsen fortæller, at smittebølger med eksempelvis influenza plejer at begynde i december og kan vare i op til tre måneder.

”Typisk begynder smitten at falde i daginstitutionerne, når vejret bliver varmere, og børn og voksne i mindre grad går tæt op ad hinanden i institutioner, som ofte har dårlig ventilation og udluftning,” siger han.

Allan Randrup vurderer desuden, at de seneste års coronanedlukninger spiller ind i de aktuelt store smittespredninger. Det gælder, selvom daginstitutionerne holdt åbent under pandemien.

”Efter flere år med coronanedlukninger vil befolkningen have ’huller’ i deres immunforsvar i forhold til luftvejsinfektioner. Det gælder også pædagogerne, selvom daginstitutionerne holdt åbent. Den generelle smitte har været mindre, hvilket betyder, at vi ikke har fået en række af de mindre infektioner, som løbende er med til at holde vores immunforsvar opdateret,” siger han.

BUPL: Sådan bør vi løse uholdbar situation

Johnny Gaardsdal, medlem af BUPL’s forretningsudvalg med politisk ansvar for blandt andet arbejdsmiljø, kalder det ’helt uholdbart,’ at daginstitutionerne oven i to års coronapandemi nu endnu en gang er presset i bund af sygdom.

Både Folketinget og kommunerne selv har dog mulighed for at forebygge, at pædagoger og børnefamilier ender i samme situation næste vinter. Eksempelvis er der stor forskel på forældrenes muligheder for at holde syge børn hjemme, påpeger han.

”Nogle har ikke ret til barnets første eller anden sygedag. Og selvom de har, er det sjældent nok ved eksempelvis influenza. Derfor kan forældre føle dårlig samvittighed over for både chef og kolleger eller et decideret økonomisk pres for at komme på job. Folketinget kan forebygge at syge børn bliver sendt i daginstitution ved at styrke rettighederne til at blive hjemme fra job og passe syge børn. Her kan man blandt andet kigge mod Sverige,” siger han.

Brug for bedre ventilation: Ny forskning viser kommunerne vejen

Kommunerne har redskaber, de allerede nu kan gribe fat i, mener Johnny Gaardsdal. Ny forskning viser nemlig, at ordentlig ventilation kan mindske smittespredningen i daginstitutioner væsentligt.

”Kommunerne bør kigge seriøst på afsætte midler til at sikre god ventilation i institutionerne. Vi bør alle huske læresætningerne fra coronapandemien, og hvis vi skal undgå det her store sygdomspres fremover, er kommunerne nødt til at gøre noget ved problemerne med eksempelvis dårlig ventilation,” siger Johnny Gaardsdal.

Hvis I har dårligt ventilationsanlæg: Her er eksperternes råd til sundere luft

  • En lang række daginstitutioner har forældede ventilationssystemer, der ikke forebygger smittespredning ordentligt.

    Børn&Unge har dog talt med en række eksperter for at få 10 råd til bedre indendørs luftkvalitet til jer, der ikke har et ventilationssystem med både ind- og udsugning af luft.

    Læs de 10 råd her.

Ny undersøgelse: To ud af tre daginstitutioner modtog syge børn i januar

  • I BUPL's undersøgelse svarer 68 procent af de 610 deltagende arbejdsmiljørepræsentanter, at de i januar i høj eller nogen grad har oplevet, at børn som burde være blevet hjemme, fordi de er syge, blev sendt i institution alligevel.
  • 62 procent svarer , at der i høj eller nogen grad har været ekstraordinært meget sygdom blandt personalet i januar, og 43 procent af dem svarer, at de kun i mindre grad eller slet ikke har mulighed for at finde vikarer til at dække ind ved sygdom. Det skyldes både mangel på økonomi og mangel på vikarer.

Metode:
BUPL har i perioden 12. – 18. januar gennemført en survey blandt 1.233 arbejdsmiljørepræsentanter i landets daginstitutioner. 610 har deltaget, svarende til 49 procent. Undersøgelsen er tilnærmelsesvis repræsentativ på køn, alder og geografi.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.