Snyd ikke dig selv: 6 punkter, du skal tjekke på din lønseddel

Pædagogers løn er måske ikke prangende, men du bør i hvert fald undgå at snyde dig selv for penge. Her er seks punkter, du særligt skal holde øje med på din lønseddel.
løntjek regnefejl løn penge

Der kan have sneget sig fejl ind på din lønseddel. Det kan være forkert timetal, pensionsprocent eller manglende tillæg. Så der kan være penge i at gå tallene på din lønseddel efter. Her er seks forhold, du især skal være opmærksom på:

1) Erfaringsdato

Din erfaring som pædagog fremgår af din lønseddel og afgør, hvilket løntrin du som minimum skal lønnes på. Den anførte dato skal stemme overens med datoen for dit første job som pædagog, med mindre du har været ledig. I så fald bliver ledighedsperioden trukket fra.

2) Timetal

Tjek, at det timetal, der står på din lønseddel, også stemmer overens med dit ansættelsesbrev.

3) Stillingsbetegnelse

Pædagog eller afdelingsleder? Din stillingsbetegnelse skal være korrekt, og din løn skal svare til den overenskomst, du er ansat på.

4) Grundløn

Der er sammenhæng mellem din stillingsbetegnelse og din grundløn. Kommunalt ansatte pædagoger og støttepædagoger får trin 26 + 1.170 kr. årligt i grundløn. Pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område får trin 30 + 1.170 kr. årligt. Pædagoger i særlige stillinger får trin 28 + 1.200 kr. årligt. Stedfortrædere trin 29 + 1.170 kr. årligt, mens souschefer/afdelingsledere får trin 30 + 1.170 kr. årligt. Lederes grundløn er forhandlet lokalt. For privatansatte gælder andre løntrin.

5) Løntillæg

Mange forskellige kvalifikationer og særlige funktioner kan honoreres med løntillæg. Løntillæggene er aftalt mellem kommunen og din tillidsrepræsentant eller din lokale BUPL-fagforening. Hvis du kører skovbussen, er med i skole, er praktikvejleder, arbejder med inklusion eller i en specialbørnehave eller noget helt sjette, så tjek med din tillidsrepræsentant og din fagforening, om der knytter sig et tillæg til dine opgaver og din institution. Arbejder du i et tilbud, der er åbent i mindst 100 aftentimer om året, eller har du arbejde i weekenden eller delt eller for sent varslet omlagt tjeneste, udløser det også tillæg. De tillæg er arbejdsbestemte tillæg, der ofte udbetales forskudt, altså en, to eller tre måneder efter at du har optjent retten til dem.

6) Pensionsprocent

Du sparer en del af din løn op til pension. Arbejdsgiveren betaler det fulde bidrag, og procentsatsen på lønsedlen skal svare til din overenskomst. På det kommunale område gælder følgende pensionsprocenter: 14,37 procent for pædagoger og støttepædagoger. 15,01 procent for pædagoger ansat på det forebyggende og dagbehandlende område. 15,42 procent for pædagoger i særlige stillinger. 14,37 procent for stedfortrædere og souschefer/afdelingsledere. Og 16,44 procent for ledere. For privatansatte ledere og pædagoger gælder andre procentsatser.

Få uddybende vejledning

Som kommunalt ansat pædagog får du enten din lønseddel fra KMD eller Silkeborg Løn. Begge lønsedler gennemgåes uddybende i vejledningen ’Sådan tjekker du din lønseddel’.

Er du privatansat kan du her få uddybende vejledning om 'overenskomst for privatansatte'.

Værd at vide

  • Gem dine lønsedler i 5 år. De er din eneste dokumentation, hvis der opstår problemer med at få udbetalt for eksempel løn for overarbejde, feriepenge og pension, eller hvis du bliver opkrævet ekstra i skat.
  • Vær’ særlig opmærksom ved jobskifte. Du kan ikke automatisk gå ud fra, at din nye arbejdsgiver har oplysninger om, hvor længe du har været pædagog, så du skal sikre dig, at du er indplaceret med rette erfaringsdato og på rette løntrin.
  • Hvis du får for meget i løn, har du pligt til at kontakte din arbejdsgiver. Ellers kan du blive mødt af et krav om efterbetaling, hvis og når fejlen bliver opdaget. Det kommer dog an på en vurdering af, om arbejdsgiverens kontrolsystemer burde have fanget fejlen.

Få et løntjek!

Løntjek er en fast medlemsservice i BUPL. I uge 46 og 47 er nogle lokale BUPL-fagforeninger desuden med i en løntjek-kampagne sammen med andre fagforeninger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Spørg din tillidsrepræsentant eller i din lokale fagforening om, hvordan du får et løntjek.

Kilde til denne guide: Lise Ringgaard Have, konsulent i BUPL.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.