Sådan skaber I rum til nærvær: Her kan fantasien blomstre

Projekt Nærværsrum har ændret legepladsen i Børnesymfonien. Det har også ændret legene og skabt basis for større nærvær, længerevarende lege og blomstrende fantasi. Tag med på besøg og hør om pædagogikken.
Børn fra daginstitutionen Børnesymfonien sidder ved et klatrestativ med balloner
Daginstitutionen Børnesymfonien har både permanente nærværsrum og midlertidige, som bygges sammen med børnene.

Klokken er 9 i den integrerede institution Børnesymfonien i Tranbjerg ved Aarhus. I klatrestativets reb er ophængt balloner i mange farver. De ældste børn og pædagog Anne-Mette Sørensen sidder nedenunder i sandet.

Anne-Mette Sørensen har et hvidt vaskefad og en terning med farver på siderne: Slår man rød, skal man med en bold ramme en rød ballon oppe i tovene. Slår man med blå, skal man ramme en blå. Man kan vælge den lette eller den svære udgave. Vælger man den svære, skal man ligge ned og kaste. 

”I dag oplever børnene, at klatrestativet kan bruges på en ny måde. I næste uge får de måske en nye idé til en leg, hvor klatrestativet kan indgå. Det er det, vi gerne vil – inspirere til nye lege, hvor børnene ofte i små grupper oplever nærvær og skaber sammen,” siger leder Annie Lyck, Børnesymfonien. 

Ideerne blomstrer

Pædagog Anne-Mette Sørensen har været primus motor i projekt om rum til nærvær, som institutionen har arbejdet med. For hende er det vigtigt, at børnene selv får ideer til udvikling af legen.

”Børnene er med i skabelsen af legen, og hjælper vi dem til at udvikle lege, som de bliver længere sammen med de andre børn. Og vi anerkender, når ideerne blomstrer: ’Vildt god idé, det skal vi da prøve.’ Det er med til at stimulere, så der hele tiden opstår nye ideer, der kan udvikle legen og styrke nærværet,” fortæller hun. 

Med ballonerne i klatrestativet er der skabt et midlertidigt nærværsrum, men her er mange andre nærværsrum. Små hyggelige steder. Hytter. Legesteder. Det er resultatet af deres Projekt Nærværsrum, der har skabt forøget nærvær og længerevarende lege med større fordybelse. 

Samskabelse er et nøgleord

Børn og pædagoger skaber sammen – til små grupper, mens andet er til større grupper. Der er både permanente nærværsrum og midlertidige, som bygges sammen med børnene. Som da børn og pædagog byggede et træstativ med presenning over, der kunne flyttes rundt på legepladsen. Et hyggeligt rum til samvær. Men så fandt børnene ud af, at de kunne svinge sig i overliggeren, og så var det pludselig et gymnastikredskab.  

”Når vi på den måde sætter noget i gang, oplever vi børnene videreudvikle legen. De bruger deres fantasi, og de inspireres. Vi vil gerne styrke samværet mellem børnene og mellem børn og voksne, og det gør vi ved at skabe rammer og så lade børnene fylde dem ud, når de sammen med pædagogen er kommet i gang med legen. Der skal ikke være en masse regler. Legen skal udvikle sig, som børnene vil, ikke som pædagogen måske har tænkt sig det,” siger Annie Lyck.

Børnene er medskabere

I Børnesymfonien skaber de børnefællesskaber, hvor børnene er medskabere af deres egen hverdag. ”Og det lærer de af. De oplever, at de selv kan påvirke deres børneliv og lege. Det gør, at de tør komme med ideer og forslag. Hvis vi hele tiden definerer, hvad de skal, bliver det hurtigt kedeligt for dem,” siger Anne-Mette Sørensen.

Annie Lyck nikker:

”Spændingen varer længere, og dermed kan legen vare i længere tid. Det er jo også det, vi som pædagoger skal arbejde med: Nemlig hvordan børnene kan fordybe sig og koncentrere sig i længere tid ad gangen i en leg. De får noget, der ikke kun gør dem skoleparate, men som de kan tage med sig videre i livet,” siger hun.

Læs hele historien i Børn&Unge nr. 6.

Projekt Nærværsrum i Børnesymfonien er støttet af BUPL’s Udviklingsfond. Projektleder var pædagog Anne-Mette Sørensen fra Kulturkadancen. 

Hvad er et nærværsrum?

 • Et nærværsrum kan være et sted i fri luft, fx på legepladsen, eller et lukket rum, som er bygget op i form af en lille hytte, et indianertelt, en hule eller lignende. Det kan være permanent eller midlertidigt, til mange eller få. Nærværsrum kan skabes både indendørs og udendørs. 
 • Et nærværsrum er et sted, hvor nærværet kan trives. Her kan børnene servere en god sandkage for hinanden, og her kan de lege spændende lege og skabe relationer. Her kan legene udvikle sig og vare længe, fordi børnene fordyber sig sammen. 
 • Pædagogerne er projektledere, der skaber en god legestemning og sørger for, at processen er vigtigere end produktet. 
   

9 råd: Sådan kan I arbejde med nærværsrum

 1. Diskuter grundigt på et personalemøde, om det er det, I vil. Alle skal brænde for det og føle sig inspireret til at gå i gang. Det er meget vigtigt, at pædagogerne er med, for de skal drive værket. 
 2. Skab plads til spontane ideer til midlertidige nærværsrum. Prøv det af, og se derfra, om det kan give mening at opbygge mere permanente nærværsrum.
 3. Man skal som pædagog kunne styre aktiviteterne i nærværsrum, men ikke sådan, at alt er formet på forhånd. Hvis børnene får ideer undervejs, er det vigtigt, at de oplever at blive hørt og taget alvorligt. Legen kan udvikle sig uforudsigeligt, og pædagogen skal være en slags projektleder i børnehøjde.
 4. Skab den gode legestemning. Brug materialer på nye og alternative måder. Vi brugte fx store stykker pap med huller i, som børnene skulle manøvrere en bold igennem. Men senere fandt de selv ud af at bruge pappet på andre og nye måder. 
 5. Spred nærværsrummene ud, så hele legepladsen udnyttes (hvis I er udenfor). Pædagogerne kan placere sig forskellige steder for at trække børnene ud i nærværsrummene. Der, hvor pædagogen er, vil børnene også være. 
 6. Lad enkelte pædagoger være med i nærværsrum med mindre børnegrupper, hvor relationer skabes mellem børn indbyrdes og mellem børn og pædagoger. Så kan de andre pædagoger tage en større børnegruppe.
 7. Prioriter både permanente og midlertidige nærværsrum. Husk samskabelse, hvor børnene tidligt kommer med i processen og kan komme med ideer. De midlertidige kan være træstativer med presenning på forskellige flader, huler, minitippier, telte osv. Steder, hvor små børnegrupper og en voksen kan have samvær.
 8. Spot børn, der måske holder sig lidt tilbage, og inviter dem ind i en mindre nærværsgruppe. Pludselig oplever man, at de bidrager, får ideer og bliver aktive i legen.
 9. Arranger opsamlingsworkshops, hvor I kan vurdere, hvad der fungerer, og om noget måske skal ændres eller droppes

Kilde: Børnesymfonien i Tranbjerg ved Aarhus

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.