Pædagogprofessionens historie

To bøger og en hjemmeside fortæller historien bag pædagogfaget.

Næsten alle danske børn går i dag i daginstitution. Sådan har det ikke altid været. To forskere på pædagogområdet har i to bøger formidlet pædagogernes historie fra 1810 og til 2015.

Bogserien hedder ’Pædagogprofessionens Historie og Aktualitet’, og det er Jens Erik Kristensen og Søs Bayer der står bag. BUPL har finansieret projektet..

Hjemmesiden viser en tidslinje over vigtige begivenheder i pædagoghistorien. Den fortæller historien i små spændende artikler og er dermed meget overskuelig og giver et hurtigt overblik.

Bøgerne og hjemmesiden skal giver pædagogerne et sted, hvor fagets historie er lettilgængelig. De skildrer det fundament, der gjorde pædagogik til en profession, frem for tilfældig børnepasning.

Bøgerne indeholder en omhyggelig historisk gennemgang af pædagogfaget. De fortæller om udviklingen på børneområdet, helt fra hvordan de første institutioner dukker op i 1800-tallet til de brydninger, der sker på daginstitutionsområdet i dag.


Gennemgang af pædagogfagets historiske udvikling frem til 2003.

Børn & Unge udgav i 2003 et særnummer om pædagogfagets historie.
Hent hele det historiske tema:

Temaet gennemgår pædagogfagets historie fra tiden før 1930’erne, hvor pædagogikken så småt vandt indpas, til starter af 2000-tallet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.