OK24 for private: To forlig indgået, mens to afventer de sidste detaljer

En ramme på 8,8 procent som på den kommunale overenskomst og 1.800 kroner ekstra om måneden svarende til lønløftet fra treparten. Det er de overordnede linjer i to overenskomster, som BUPL har indgået med henholdsvis Frie grundskoler og Accountor. De to øvrige overenskomster forventes afsluttet snart.
Foto af BUPL's næstformand Birgitte Conradsen
Det har især været svært at få den trepartsaftale, som løfter lønnen for kommunalt ansatte pædagoger med 1.800 kroner om måneden, implementeret i de private overenskomster, fortæller BUPL's næstformand Birgitte Conradsen.

Det har trukket mere ud, end det plejer, at få parterne til at blive enige om de private overenskomster, der skal fornyes i år. Men endelig er der landet to forlig, nemlig et forlig med Frie Grundskoler og et forlig med Accountor Institutionsservice A/S, som er faldet på plads i dag, fredag den 12. april.

Fælles for de to overenskomster, der er på plads, er en ramme svarende til den kommunale ramme på 8,8 procent. Og trepartsaftalen, der skal løfte kommunalt ansatte pædagogers løn med 1.800 kroner om måneden før skat i 2026, finder ligeledes vej til overenskomsterne på det private område. 

Læs mere om, hvad aftalerne for Frie Grundskoler og Accountor indeholder længere nede.

Private må følge med lønudviklingen

Det har været overraskende svært at komme i mål, fortæller BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen, der forhandler de private overenskomster.

”Det sværeste har været at få økonomien på plads for udmøntningen af trepartsmidlerne. Men nu er vi nået i mål med, at de to private overenskomster, vi nu har en aftale med, får samme lønløft. Arbejdsgiverne kunne jo godt se, at de var nødt til at følge med i lønudviklingen,” siger Birgitte Conradsen.

Vi er i princippet enige

Dermed mangler aftalerne med Danske Daginstitutioner og Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) det, der forhåbentlig er den sidste finpudsning og godkendelse i de respektive baglande. Lige nu er planen og håbet, at der indgås forlig med Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner den 16. april og med Danske Daginstitutioner den 22. april.

”Vi er i princippet enige om de generelle lønstigninger, hvor rammen er den samme som den kommunale. Ikke overraskende er det også her trepartsmidlerne, som vi har svært ved at blive enige om,” siger Birgitte Conradsen.

Urafstemning på vej

Aftalen med Frie Grundskoler bliver sendt til urafstemning blandt de medlemmer, den omfatter, tirsdag den 16. april. Du vil automatisk få besked om, hvordan du kan stemme, hvis ellers BUPL har de korrekte kontaktoplysninger på dig.

Accountor-overenskomsten kommer til afstemning sammen med de to øvrige overenskomster på 0-6-års-området, men det afventer det forlig med Danske Daginstitutioner, som altså først forventes at lande den 22. april. Her vil du også få direkte besked om urafstemningen.

Overenskomsten mellem BUPL og Frie Grundskoler

Her kan du se, hvad overenskomstforliget mellem BUPL og Frie Grundskoler indeholder.

Løn

Der er generelle lønstigninger til alle på 7,40 % i overenskomstperioden inklusive reguleringsordningen. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024 

 

Derudover får følgende et lønløft gældende pr. 1. april 2025: 

 • Nyt lønforløb til afdelingsledere med op til 150 børn 
 • Pædagoger med 0-1 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 29 til 30 uden modregning. 
 • Pædagoger med mere end 15 års erfaring hæves med 1 skalatrin fra 39 til 40 uden modregning. 
 • Pædagogiske assistenter hæves med kr. 3.500 i det årlige grundbeløb til i alt kr. 5.500 (2012 niveau). 
 • Pædagogiske medhjælpere hæves med kr. 2.000 i det årlige grundbeløb til i alt kr. 4.000 ( 2012 niveau). 
 • Pædagogstuderendes løn stiger med 345 kr. pr. måned. 
 • Tillæg for at være oplæringsvejleder for PAU studerende. 

Trepart

Trepartsaftalen for pædagoger ansat på det kommunale område vil også blive gældende for pædagoger og afdelingsledere ansat på Frie Grundskoler (og tilhørende dagtilbud). 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026, og afdelingslederne vil stige 500 kr. pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse. 

Første gang tillægget bliver udbetalt er pr. 1. september 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024 eller fra ansættelsesdatoen, hvis man er blevet ansat efter 1. januar 2024. Udmøntningen følger trepartsaftalen og er 600 kr. ekstra om måneden før skat i 2024.

Andet

 • Fast årsnorm fra 1. august 2025 på 1.924 timer inkl. ferie og søgnehelligdage. 
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 
 • Der indføres indeksering af seniordage for pædagogerne (modydelse for trepart), således at pædagoger fremover først kan få seniordage fra 10 år før gældende pensionsalder. 

Overenskomsten mellem BUPL og Accountor

Her kan du se, hvad overenskomstforliget mellem BUPL og Accountor Institutionsservice A/S indeholder.

Løn
Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 procent i overenskomstperioden inklusive reguleringsordningen. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024 

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

 • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1,7 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn. 
 • Pensionen hæves med 0,50 % til i alt 15 %
 • Tillæg for pædagogisk diplomuddannelse hæves til 10.400 kr. i årligt grundbeløb.
  Tillæg for TR hæves til 8.400 kr. i årligt grundbeløb

Ledere:

 • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1,4 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn. 
 • Mindstelønnen ændres så løntrin 41 for 0 – 9 ansatte bliver til løntrin 42 + 3500 kr. i årligt grundbeløb for 0 – 19 ansatte. Løntrin 41 udgår dermed af overenskomsten.

Pædagogstuderende:

 • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

Trepart

Trepartsaftalen for pædagoger ansat på det kommunale område vil også blive gældende for pædagoger og ledere ansat på overenskomsten med Accountor. 

Det betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026. Lederne får forhøjet deres pension fra 17,11 % til 18,31 % samt ydes et éngangsbeløb på 895 kr, (31.03.2000-niveau).

Første gang tillægget bliver udbetalt og pensionen bliver reguleret er pr. 1. 10. 2024 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2024. Udmøntningen følger trepartsaftalen og er 600 kr. ekstra om måneden før skat i 2024.

Andet

 • Der er aftalt lønindplacering for udviklingspædagoger med udgangspunkt i løntrin 37 + 12.900 kr. i årligt grundbeløb. Derudover forpligter arbejdspladsen sig til at udarbejde en skriftlig uddannelsesaftale. Finansiering af aftalt uddannelse sker med udgangspunkt i overenskomstens uddannelsesfond. 
 • Adgang til, at tillidsrepræsentanten kan tale med nyansatte kolleger i arbejdstiden. 
 • Der indføres ikke indeksering af seniordage for pædagogerne. De fem seniordage med sædvanlig løn fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år, fastholdes.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.