Nyt OK-forlig giver store lønstigninger til pædagoger

En lønstigning på i alt 10 procent over to år. Så meget giver nye forlig for pædagoger på privatoverenskomst. Som offentligt ansat pædagog kan du også glæde dig over resultatet.
Penge
Privatansatte pædagoger kan se frem til lønstigninger i samme størrelsesorden som det øvrige private arbejdsmarked, der får fornyet overenskomsten i 2023.

I kølvandet på de andre private overenskomster, der er landet her i foråret, er der nu også indgået forlig for pædagoger på privat overenskomst. Aftalen giver 10 procents lønstigning over to år, og det er et tilfredsstillende resultat, mener BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen, der forhandler de private overenskomster.

”Det følger rammen fra transportforliget, vi har ikke fået hverken mere eller mindre. Vi skulle arbejde inden for rammen, men det giver samlet omkring 10 procent i lønstigning, og alle har fået lønstigninger,” fremhæver Birgitte Conradsen.

”I alle andre sammenhænge ville vi jo være fuldstændig oppe og ringe over 10 procent på to år, men inflationen har jo betydning for reallønnen,” tilføjer hun.

Indeholdt i rammen på de 10 procent er også pensionsforbedringer, så arbejdsgiverne nu betaler en større andel til pensionen.

”Det har vi kæmpet for rigtig længe, så det er godt,” siger Birgitte Conradsen.

Lønstigning får også betydning for offentligt ansatte pædagoger

BUPL har ganske få medlemmer, der får ny overenskomst i denne omgang. Det drejer sig om knap 450 medlemmer, som er på en overenskomst mellem DI og BUPL, Dansk Erhverv og BUPL eller arbejder i et vikarbureau med overenskomst. 

Andre 2.500 pædagoger, der arbejder i private institutioner eller skoler, får først fornyet deres overenskomst i 2024 samtidig med de offentligt ansatte.

Er du en af de mange pædagoger, der først skal have fornyet din overenskomst om et år, kan du dog godt glæde dig over resultatet. Går det, som det plejer, så lægger de private overenskomster, der bliver indgået nu, nemlig også rammen for de offentlige overenskomster, der skal forhandles året efter. Det betyder, at du sandsynligvis også kan se frem til en ramme for generelle lønforbedringer i størrelsesordenen 10 procent.

Hvad med lønefterslæbet?

Et spørgsmål blev ikke afklaret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne: Skal der rettes op på pædagogernes lønefterslæb? 

Offentligt ansatte er af SVM-regeringen nemlig blevet lovet en ekstraordinær ramme på tre milliarder ekstra kroner frem til 2030 til at forbedre løn og arbejdsvilkår, og BUPL har en klar forventning om, at pædagogernes løn skal have et løft, når den ekstraordinære ramme skal udmøntes.

”Men vi har ikke diskuteret et ekstraordinært lønløft i denne omgang, for det er kun en toårig overenskomst. Inden vi kender resultatet at de offentlige overenskomstforhandlinger og lønstrukturkomiteens arbejde, skal vi sætte os til forhandlingsbordet igen, så det gav ikke mening at tage de lange diskussioner om det nu. Men konsekvensen af lønstrukturkomiteens arbejde skal selvfølgelig indgå i de kommende overenskomstforhandlinger på det private område,” siger Birgitte Conradsen.

BUPL: Stem ja til de nye overenskomster

BUPL’s forretningsudvalg anbefaler et ja til de nye overenskomster. 

Alle medlemmer, der er omfattet af forligene, vil få tilsendt en mail med et link til afstemning og stemmemateriale. Hvis du er omfattet af overenskomstfornyelserne, er det derfor en god ide at gå ind på ’Mit BUPL’ på bupl.dk og tjekke dine medlemsoplysninger – og rette dem, hvis der er fejl.

Du vil også blive inviteret til medlemsmøder på Teams, hvor konsekvenserne af aftalerne vil blive gennemgået.
 

Forlig med Dansk Erhverv for Pædagogisk Vikaroverenskomst

Overenskomsten er toårig, og den samlede ramme for de to år udgør i alt ca. 10 procent. Her er de væsentligste elementer af aftalen:

 • Lønningerne for timelønnede vikarer forhøjes med 3,2 % pr. 1. marts 2023 og 4,6 % pr. 1. marts 2024.
 • Lønningerne for månedslønnede vikarer forhøjes med 3,2 % pr. 1. marts 2023 og 4,6 % pr. 1. marts 2024.
 • De arbejdstidsbestemte tillæg samt tillæg ved koloniophold og andre døgnarrangementer forhøjes for timelønnede vikarer 3,2 % pr. 1. marts 2023 og 4,6 % pr. 1. marts 2024.
 • De arbejdstidsbestemte tillæg samt tillæg ved koloniophold og andre døgnarrangementer forhøjes for månedslønnede vikarer forhøjes med 3,2 % pr. 1. marts 2023 og 4,6 % pr. 1. marts 2024.
 • Pension for timelønnede forhøjes arbejdsgiverbidraget til 8 % pr. 1. juni 2023 og 8,1 % pr. 1. juli 2023 – lønmodtagerbidraget nedsættes til 1 % med virkning fra 1. juni. 2023.
   

Forlig med DI Overenskomst II for Pædagogisk Personale

Overenskomsten er toårig, og den samlede ramme for de to år udgør i alt ca. 10 procent. Her er de væsentligste elementer af aftalen:

 • Timelønnen reguleres med 6 kr. 1. marts 2023 og 5,75 kr. 1. marts 2024.
 • Ulempetillæg samt tillæg for koloni reguleres med 4,5 % og 3,5 % i marts henholdsvis 2023 og 2024.
 • Fritvalgskontoen reguleres med 2 % 1. marts 2024.
 • Reguleringen af timelønnen udmønter ca. 2000 kr. ekstra løn om måneden med reguleringen i marts 2024.
 • Pr. 1. juni 2023 ændres pensionsfordelingen så arbejdsgiver indbetaler 11 % og lønmodtageren ind-betaler 2,50 %. I alt 13,50 %. (ændring fra 9 % og 4,50 %)
   

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.