Nye aftaler i hus: Her er OK24-status for de forskellige grupper af pædagoger

Pædagogfaglige ledere, pædagoger på PFF-overenskomsten og pædagoger i særlige stillinger har nu fået OK-aftaler på plads. Til gengæld er en række privatansatte pædagogers aftaler endnu ikke færdige. Få en opdatering på status for din OK-aftale samt på udsigterne for afstemning.
trepartsforhandlingerne 2023
Pædagogerne har udsigt til solide lønstigninger i de OK-aftaler, der indtil videre er indgået.

BUPL og Kommunernes Landsforening (KL) er 6. marts blevet enige om en ny overenskomstaftale for pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område, også kendt som PFF-overenskomsten, og for pædagoger i særlige stillinger. Det kan du læse mere om her.

Desuden har BUPL og KL indgået ny overenskomst for de kommunalt ansatte pædagogfaglige ledere.

Overenskomstaftalerne for de privatansatte pædagoger, som forhandles i forlængelse af aftalerne for de offentligt ansatte pædagoger, er endnu ikke helt på plads.

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL og hovedforhandler på de private overenskomster, påpeger dog, at forhandlingerne indtil videre går godt. Læs mere om udsigterne for de privatansatte pædagogers OK-aftaler her

Kommunale OK-aftaler er på plads: Her er dine lønudsigter 

De generelle overenskomstaftaler for kommunalt ansatte – herunder pædagoger – lå klar allerede i midten af februar. Læs mere om aftalerne her.

Få dage efter blev organisationsforhandlingerne for pædagogoverenskomsten afsluttet. Dem kan du læse mere om her

Ser man samlet på trepartsaftalen fra efteråret og de nye OK-aftaler, har kommunalt ansatte pædagoger på fuldtid i gennemsnit udsigt til at få 5.000 kroner mere i løn om måneden inklusive pension og særlig feriegodtgørelse.

Deltidsansatte pædagoger har udsigt til samme stigning i timeløn, men da deres arbejdstid er lavere, vil deres samlede lønstigning blive en smule mindre. Børn&Unge har lavet regneeksempler, der viser, hvad aftalerne rent økonomisk betyder for pædagoger med forskellig arbejdstid. 

Tidsplan for afstemning ligger endnu ikke fast

Hvornår overenskomstresultatet skal til afstemning blandt medlemmerne, er ikke klart endnu. Alle overenskomster på det kommunale og regionale område skal nemlig være i hus, derefter skal de samles hos forligsmanden, inden de bliver sendt til afstemning.

På det kommunale og regionale område vil det kræve et generelt flertal, der stemmer nej til de nye overenskomster, for at der kan blive tale om en eventuel strejke.

Hold dig opdateret på pædagogernes overenskomstforhandlinger på BUPL.dk/OK24

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.